DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Mensenrechtensituatie Cuba verslechtert

Bijzondere gast op de World Social Assembly in november was Pedro Pablo Alvarez, de vrijgelaten dissidente leider van de Cubaanse onafhankelijke vakbondsorganisatie CUTC. Hij werd dankzij bemiddeling vanuit Spanje na vijf jaar cel vrijgelaten en direct het land uitgezet. Alvarez woont nu in Spanje, van waaruit hij zich voor zover mogelijk blijft inzetten voor vrijheid en democratie in Cuba. De ontmoeting met vakbondscollega’s wereldwijd deed Alvarez zichtbaar goed. Hij zou uiteraard niets liever doen dan zich net als zij in vrijheid in te zetten voor werkenden in zijn land. ‘ Het enige wat we vragen is een onafhankelijke democratische organisatie van werkenden.’ Een nieuw rapport van Human Rights Watch concludeert echter dat de mensenrechtensituatie niet verbeterd is afgelopen jaren, sinds Raul Castro aan de macht kwam. Alvarez bevestigt dat. ‘We hoopten op nieuwe ideëen, maar er is eerder sprake is van verslechtering. ‘Ja er zijn wel gewetensgevangenen vrijgelaten van de 75 die in 2003 gearresteerd zijn. Maar daartegenover staan meer nieuwe arrestaties van dissidenten. Hoe staat het met de oppositie in Cuba?
Alvarez is niet optimistisch: Het Cubaanse regime probeert de oppositie te elimineren. Ik hoopte dat de Spaanse regering de oppositie meer zou steunen, maar tot mijn teleurstelling is dat niet zo. Spanje is op dit moment verantwoordelijk voor het beleid van de Europese Unie richting Cuba. Je zou verwachten dat Europa zich inzet voor mensenrechten, maar sinds mijn vrijlating in februari 2008, is er maar een andere dissident vrijgelaten. Maar een harde opstelling richting Cuba heeft tot nu toe toch ook niet tot verandering geleid?
‘Ik ben voor open dialoog. Maar op de stappen die vanuit de Verenigde Staten en Europa worden gezet, volgt helaas geen toenadering vanuit Cuba.' Human Rights Watch concludeert ook dat het embargo tegen Cuba niets opgeleverd heeft. Alvarez bevestigt dat ‘ de bevolking is het slachtoffer. De regering gebruikt het embargo als excuus voor haar eigen isolement en disfunctioneren. Je ziet dat er weinig nieuwe oppositie vanuit Cuba komt. Cubanen zijn vooral bezig om te overleven, dan blijft er weinig energie over voor politieke ideeën. 'Terwijl je ziet dat de situatie op Cuba verbetert zodra de bevolking meer vrijheid krijgt. Toen het in 1994 werd toegestaan om op kleine schaal eigen producten te verkopen, verbeterde de situatie direct. Hoe komt het dat de oppositie zo klein is terwijl de ontevredenheid onder de bevolking zo groot is? "De oppositie heeft zich inderdaad lange tijd vooral tegen het totalitaire regime gericht. Er was teveel afstand tot de bevolking. De laatste tijd zijn er nieuwe ontwikkelingen, onder andere binnen universiteiten waar studenten gebruik maken van nieuwe media om hun ideeën naar buiten te brengen."  Vanaf januari 2010 is Spanje voorzitter van de Europese Unie. Er komt ook een top met Latijns-Amerika. Alvarez betreurt het dat Spanje de rol negeert die Cubaanse oppositie kan spelen bij democratisering van het land. ‘Als de Europese Unie toestaat dat Spanje het Cuba beleid domineert dan is dat rampzalig voor de democratische oppositie,’ vreest Alvarez. ‘Andere landen binnen de Europese Unie zien gelukkig meer ruimte voor een rol van de gezamenlijke Cubaanse oppositie bij een toekomstig democratiseringsproces.  De Europese Unie moet eisen dat Cuba de mensenrechten respecteert en dissidenten vrijlaat, benadrukt Alvarez. 'Als de Europese Unie Cuba concessies doet zonder die voorwaarden, dan is dat rampzalig voor de oppositie.' Bron: interview met José Zepeda van de Wereldomroep Beluister het complete interview

Publicatiedatum 03 12 2009