DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Mensenrechten nadrukkelijk op CEPA-agenda

CNV Internationaal brengt samen met de Indonesische vakbeweging KSBSI op 12, 13 en 14 september nadrukkelijk de mensenrechten in Indonesië onder de aandacht in Brussel. Doel is hierop de aandacht van de leden van de Europese Commissie te vestigen tijdens de onderhandelingen over het CEPA-handelsverdrag met Indonesië.

“Wij roepen de onderhandelende partijen op om eerst een mensenrechtenanalyse uit te voeren”, aldus Martine Kersten, lobbyist van CNV Internationaal. De uitkomst van deze mensenrechtenanalyse moet bepalend zijn voor de uitkomsten van de onderhandelingen over CEPA, zo vinden Sulistri Afrileston (vicevoorzitter van KSBSI), Hanneke Smits en Martine Kersten (van CNV Internationaal).

“Wij roepen de onderhandelende partijen op om eerst een mensenrechtenanalyse uit te voeren”

Open karakter

De vakbonden willen ook dat de onderhandelingen over het Europese handelsverdrag met Indonesië een meer open karakter krijgen. Zo kunnen de gesprekken over duurzame ontwikkeling en mensenrechten beter worden gevolgd.

Uit een door Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) uitgevoerd onderzoek, in opdracht van CNV Internationaal, blijkt dat de palmolie-industrie in Indonesië gekenmerkt wordt door ernstige schendingen van mensen- en arbeidsrechten.

Kersten: “De voortdurende mensenrechtenschendingen door Indonesische bedrijven demonstreren het gebrek aan de toepassing en handhaving van de internationale mensenrechtenverdragen door de Indonesische regering.” Het is van belang dat er in de CEPA-onderhandelingen expliciet aandacht gegeven wordt aan deze situatie, zo kan voorkomen worden dat het CEPA de situatie verslechtert.

“De voortdurende mensenrechtenschendingen door Indonesische bedrijven demonstreren het gebrek aan de toepassing en handhaving van de internationale mensenrechtenverdragen door de Indonesische regering.”


CNV Internationaal en KSBSI gaan in gesprek met andere Europese ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties om te kijken of zij gezamenlijk een vuist kunnen maken voor een gezond leefklimaat en betere mensen- en arbeidsrechten in Indonesië.

Investeringsbescherming gevaar voor mensenrechten

Net als bij andere grote handelsverdragen vormt ook bij CEPA de investeringsbescherming een van de grootste gevaren voor de mensenrechten. Het voorgestelde akkoord beperkt de vrijheid van Indonesië om regels te stellen in het algemeen belang. Standaard investeringsbeschermingsbepalingen, stellen buitenlandse investeerders in staat om landen voor een internationaal tribunaal te dagen als ze vrezen dat nieuwe wetten hun winstverwachting negatief beïnvloeden.

Indonesië heeft al meerdere keren te maken gekregen met zulke miljoenenclaims, waardoor het land zich gedwongen zag om voorgenomen beleid af te zwakken en af te zien van strengere milieuwetgeving.

De derde onderhandelingsronde over CEPA vindt plaats in Brussel.

Palming off responsibility - OnderzoekETUC letter to EU commissioner Malmström
ETUC follow-up letter to EU commissioner Malmström

Publicatiedatum 12 09 2017