DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Made in Cambodja

Kijk maar eens op de labels in je kleding. Grote kans dat er ergens ‘made in Cambodja’ op staat. In Cambodja verdienen heel veel werknemers er hun brood mee. Maar veel meer ook niet, want het huidige minimumloon is maar 43 euro per maand. Daar is ook in Cambodja niet van te leven. Vakbondsorganisatie C.CAWDU onderhandelt al maanden over een leefbaar minimumloon van 74 euro per maand. In september kwam het tot stakingen, waarbij 779 naaisters op staande voet ontslagen werden. Gelukkig is er eind november een akkoord bereikt met H&M, de belangrijkste kledinginkoper Cambodja. 300 ontslagen werknemers, die al 2 maanden zonder inkomen zaten, kunnen sinds deze week terug aan de slag in fabrieken die aan H&M leveren. Voor de resterende 402 ontslagen werknemers is het bang afwachten. CNV partnerorganisatie C.CAWDU blijft onderhandelen over hun terugkeer. Helaas weigert eén grote fabriek, Gold Fame die ook voor het Zweedse H&M produceert, nog steeds 142 werknemers terug in dienst te nemen omdat er niet genoeg productie meer zou zijn. Voor de ontslagen werknemers in fabrieken die produceren voor andere bekende merken zoals Gap en Zara, is er evenmin duidelijkheid over terug indienstname. Daarom blijft C.CAWDU verder onderhandelen met de werkgevers van deze fabrieken. Bovendien heeft ook H&M nog geen compensatie toegezegd van het verlies aan inkomen van de onrechtmatig ontslagen werknemers. Dat was eveneens een eis van textielvakbond C.CAWDU. Komende dagen wordt daarover nog doorgepraat. De staking duurde drie dagen, van 13 tot 16 september 2010 en kreeg massale steun van de naaisters. Op de laatste dag namen 200.000 arbeid(st)ers uit 90 fabrieken deel aan het protest. De vakbondsleiders beëindigden de staking nadat het Ministerie van Sociale Zaken een vergadering met de vakbondsleiders wou om hun eisen te bespreken en de naaisters beslisten terug aan het werk te gaan. Na twee dagen wilden ze terug aan het werk. Ze werden echter geconfronteerd met massale ontslagen van vakbondsleden en tientallen rechtszaken tegen vakbondsleiders. Begin oktober vaardigde het gerecht een bevel uit waarbij de werkgevers verplicht werden de ontslagen en geschorste arbeid(st)ers binnen de 48 weer in dienst te nemen. De werkgevers legden dit bevel naast zich neer. Sinds de ontslagen is C.CAWDU non-stop bezig te onderhandelen met de werkgevers om de ontslagen werknemers terug aan de slag te krijgen. Aangezien hun stakingskas leeg is door massale bijval van leden en sympathisanten en aangezien honderden leden plots zonder inkomen zitten, heeft C.CAWDU een solidariteitsbijdrage aan alle leden gevraagd, die hier positief gevolg aan gegeven hebben. H&M is het eerste bedrijf dat duidelijke stappen in de goede richting zet. Het is belangrijk dat ook de andere merken alle ontslagen werknemers terug in dienst nemen. Afgelopen vrijdag 3 december organiseerde C.CAWDU een persconferentie, in aanwezigheid van alle ontslagen werknemers om de overheid en werkgevers nogmaals op te roepen de onderhandelingen rond loonsverhoging in december voort te zetten en zo snel mogelijk tot een waardig akkoord te komen. Tip:  Weten welke merken goed bezig zijn met Eerlijke Kleding? Kijk op het Eerlijk shoppinglijstje. Met dank aan Jessie Vancouwenberghe, Internationale Dienst ACV (Belgie)

Publicatiedatum 14 12 2010