DonerenNieuwsbrief
Home

Knapen vraagt SER advies

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

Hoe kan het nieuwe beleid voor ontwikkelingssamenwerking effectief worden uitgevoerd? Dat is de vraag van staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken aan de Sociaal Economische Raad. Cruciaal is dat bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid beter gaan samenwerken. De relatie tussen inclusieve economische groei en armoedebestrijding staat hierbij centraal.

Knapen wil van de Sociaal Economische Raad weten hoe de particuliere sector hierbij het beste kan worden betrokken. De vragen aan de SER betreffen de mogelijkheden van het bedrijfsleven, publiek-private samenwerking, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de relatie met maatschappelijke organisaties.

Vraaggestuurde hulp

De adviesaanvraag gaat ook over de rol van multilaterale instellingen, de omgang met de verschillende categorieën partnerlanden, definities van hulp en waarborgen voor de vraaggestuurdheid van hulp.

Productieve sociale dialoog

Ook komt het bevorderen van sociale dialoog aan de orde in de adviesaanvraag. De vragen gaan in op de rol van Nederlandse sociale partners, multilaterale organisaties en randvoorwaarden waaronder sociale dialoog productief kan zijn. De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert kabinet en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Ook voert de SER bestuurlijke en toezichthoudende taken uit. In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers (waaronder het CNV) samen.

Publicatiedatum 28 03 2011