DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

ILO moet meer doen om fabrieksrampen Azië te voorkomen

Nieuws

Reactie Afrika-strategie: Gelijkwaardige samenwerking beter verankeren

Lees meer

CNV-voorzitter Jaap Smit is op dinsdag 18 juni aanwezig bij de jaarlijkse ILO-conferentie in Genève. Hij zal daar onder meer een ontmoeting hebben met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mede namens partnervakbonden in Azië zal hij de minister vragen om bij de ILO te pleiten voor meer technische assistentie aan de overheden in hun regio om zo de werkomstandigheden van fabrieksarbeiders in de textielindustrie in Azië te verbeteren.
Deze technische assistentie kan bestaan uit juridische bijstand om nationaal beleid en wetten in lijn te brengen met de internationale arbeidsnormen van de ILO.
Jaap Smit: “De ramp in de kledingfabrieken in Bangladesh heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Om te voorkomen dat er weer zo’n ramp gebeurt zal de overheid van Bangladesh haar verantwoordelijkheid moeten nemen, samen met lokale vakbonden en bedrijven. Het geven van technische ondersteuning om arbeidsomstandigheden te verbeteren is een specialiteit van de ILO. Nederland zou zich daar hard voor moeten maken.”
CNV-voorzitter Jaap Smit is van mening dat dit onderwerp een speerpunt moet worden van een nieuw partnerschapsprogramma tussen Nederland en de ILO dat vanaf 2014 zou moeten ingaan.

Publicatiedatum 18 06 2013