DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

ILO Blog - Sociale dialoog in de veranderende wereld

Nieuws

Reactie Afrika-strategie: Gelijkwaardige samenwerking beter verankeren

Lees meer

Blog 4 - De ILO Conferentie in Genève nadert de finish. De discussies in de diverse tripartiete comités zijn afgerond. De conclusies worden nu in de plenaire slotvergaderingen gepresenteerd. Vanmiddag is de beurt aan het comité over sociale dialoog waarin ik afgelopen dagen actief ben geweest.
Er ligt nu een mooie set conclusies die het belang van sociale dialoog onderstrepen. Immers in veel delen van de wereld - ver weg maar ook dichterbij - is de sociale dialoog veel minder vanzelfsprekend dan bij ons. Ook in landen als Griekenland, Roemenië en de VS zijn er zorgwekkende ontwikkelingen op dat front.  Doel is daarom de ILO versterkt mandaat te geven voor activiteiten en onderzoek te verrichten naar nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen op het terrein van sociale dialoog.
Bangladesh en de verduurzaming van productieketens
Een belangrijke uitkomst van de discussie in het comité over sociale dialoog is dat de ILO zich sterker op het verduurzamen van internationale produktieketens zal gaan richten. Een besluit dat ongetwijfeld samenhangt met de recente ramp in Bangladesh. Ook de gevolgen van flexibilisering van de arbeidsmarkt voor sociale dialoog en collectieve onderhandelingen waren onderwerp van discussie in dit comité. Een ontwikkeling die niet alleen in Nederland actueel is, zo bleek uit de bijdragen van collega's uit andere landen.

Flexibilisering op de agenda voor de toekomst

Dit komt ook duidelijk terug in de agenda voor de toekomst van de ILO die Guy Ryder aan de vooravond van de conferentie presenteerde. Hij benadrukte dat de ILO zich zal mengen in discussies over de veranderende wereld van het werk (flexibilisering), om ook in de toekomst als internationale organisatie relevant te zijn. 
De ILO draagt met deze toekomstagenda, ondersteund door de conclusies in het comité sociale dialoog, dus niet alleen bij aan discussies over goede arbeidsomstandigheden in Bangladesh of Colombia. Het gaat hier evengoed over actuele kwesties in West-Europa.
Martijn Hordijk
Genève, 19 juni 2013 Martijn Hordijk neemt namens het CNV als plaatsvervangend gedelegeerde van de Nederlandse werknemersdelegatie deel aan de International Labour Conference. Hij houdt komende dagen een weblog bij, tussentijds zijn updates te volgen via twitter

Publicatiedatum 20 06 2013