DonerenNieuwsbrief
Home

ILO Blog - Sociale dialoog en globalisering

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

Blog 2 - De afgelopen twee dagen is hier in Genève op de jaarlijkse internationale arbeidsconferentie uitvoerig gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van sociale dialoog op nationaal niveau. Vandaag ging het over de gevolgen van globalisering voor sociale dialoog.
Het gaat onder andere over de ontwikkeling dat bedrijven steeds minder aan landsgrenzen gebonden zijn. Productieketens strekken zich vaak over meerdere landen uit. Dat maakt bedrijven ook verantwoordelijk om elders in die internationale 'keten' arbeidsnormen en mensenrechten te respecteren, niet alleen in het land van hun hoofdkantoor.
De Internationale Arbeidsorganisatie ILO wil directer met multinationals en vakbonden gaan samenwerken. Daardoor kunnen bedrijven en hun toeleveranciers in verschillende landen in hun productieketen daadwerkelijk dezelfde standaard aanhouden voor sociale dialoog en arbeidsrechten. Om de naleving van de arbeidsrechten te waarborgen is het daarnaast noodzakelijk overheden te ondersteunen bij het opzetten van een goed controlemechanisme.
Guy Rider, de directeur generaal van de ILO, geeft het in zijn openingstoespraak voor de ILO Conferentie specifiek aan:  "De ILO moet zich actiever richten op het verduurzamen van internationale productieketens". De tragische ramp in de kledingfabriek in Bangladesh heeft die noodzaak recent nog eens onderstreept. 
Binnen de werknemersgroep is onze inzet dat uit de discussie over sociale dialoog komt dat de ILO voldoende mandaat krijgt om zich steviger op het verduurzamen van internationale productieketens te richten. Een verduurzaming die uiteraard nadrukkelijk inclusief het versterken van sociale dialoog en de positie van vakbonden in die keten is.
Martijn Hordijk
Genève, 7 juni 2013

Publicatiedatum 07 06 2013