DonerenNieuwsbrief
Home

ILO Blog - Mandaat voor de toekomst

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

Blog 5 - slot. Na ruim twee weken is de ILO Conferentie afgesloten door een zichtbaar tevreden Guy Ryder, de hoogste baas van de ILO. Het was een succesvolle conferentie. De nieuwe directeur-generaal heeft versterkt mandaat ontvangen voor zijn agenda om de ILO ook in de toekomst de nummer 1 internationale organisatie op het gebeid van werk en inkomen te laten zijn. Voorafgaand aan de ILO Conferentie heeft Guy Ryder zijn toekomstagenda voor de organisatie gepresenteerd. Deze is zowel bij werkgevers, werknemers als overheden in goede aarde gevallen. Wellicht speelt daarbij mee dat Ryder waar nodig niet schuwt de vinger op de zere plek te leggen en daarbij zeer 'to the point' is. De conclusies van de verschillende comités van de conferentie hebben bijgedragen aan verdieping en versterking van het mandaat waar de directeur-generaal in zijn toekomstagenda om vraagt: Daarin gaat het om de wens om de ILO in de toekomst meer op groene banen te richten, meer mogelijkheden voor samenwerking met het bedrijfsleven bij het verduurzamen van internationale produktieketens en focus op de nieuwe wereld van het werk. In dit opzicht was het ook belangrijk dat de conferentie met een overweldigende meerderheid voor het budget en programma 2014-2015 heeft gestemd, dat deze agenda in de praktijk moet helpen realiseren.

Goed nieuws, tot slot, was dat in het comité van de normen dit jaar weer 'als vanouds' de ernstigste arbeidsrechtenschendingen besproken zijn. Een herbevestiging van de ILO als hoeder van arbeidsnormen wereldwijd en bovenal erg belangrijk voor de mensen in de landen waar deze schendingen plaatsvinden.  Dat geldt met name voor onze vakbondscollega’s uit Guatemala waar afgelopen vijf  jaar zeker 53 vakbondsleiders vermoord zijn. Collega Victoriano Zacarias van de CGTG uit Guatemala is redelijk positief. Komende week komen we als Europese vakbeweging (België, Italië, Frankrijk, Spanje en CNV-Nederland) nog bij elkaar met de internationale vakbondsorganisatie ITUC. We willen een nieuwe start maken met de campagne 'Trabajo digno, vida digna' (fatsoenlijk werk, fatsoenlijk leven) om de Guatemalteekse vakbeweging in hun strijd om naleving van de arbeidsrechten te blijven ondersteunen. De discussie over het mandaat van de onafhankelijke experts is echter nog niet opgelost. Zij brengen jaarlijks het rapport uit waarop de lijst van te bespreken schendingen gebaseerd is. De komende tijd is dat een van de belangrijkste uitdagingen voor Guy Ryder en de verschillende geledingen van de ILO. In 2019 bestaat de ILO 100 jaar. Een belangrijke mijlpaal. Maar net als in de beginjaren van de organisatie, vlak na de eerste wereldoorlog, moet de de ILO ook nu haar plek op het wereldtoneel bevechten. De resultaten van de afgelopen ILO Conferentie bieden hier in ieder geval een goede basis voor!

Martijn Hordijk heeft namens het CNV als plaatsvervangend gedelegeerde van de Nederlandse werknemersdelegatie deelgenomen aan de International Labour Conference. Updates zijn te volgen via twitter. 

Meer nieuws rondom de ILO conferentie:

Publicatiedatum 21 06 2013