DonerenNieuwsbrief
Home

ILO Blog

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer
In Genève is de jaarlijkse conferentie van de ILO, de internationale arbeidsorganisatie van de VN, van start gegaan. Martijn Hordijk is namens het CNV aanwezig en doet verslag.

Van 28 mei tot en met 12 juni buigen werknemers, werkgevers en overheden uit de hele wereld zich over onderwerpen als internationale migratie, de informele economie, gedwongen arbeid en werkgelegenheid. Ook de ernstigste arbeidsrechtenschendingen in de wereld worden onder de loep genomen. Dat gaat niet alleen over landen als Bangladesh, Cambodja en Colombia, maar ook over Wit-Rusland en Griekenland.

Het CNV is dit jaar plaatsvervangend gedelegeerde van de werknemersdelegatie naar de ILO Conferentie. Daarnaast nemen we deel aan het comité dat zal werken aan een Aanbeveling over de informele economie.

De overstap naar de formele economie bevorderen

De Aanbeveling over de informele economie - die op de ILO conferentie van 2015 moet worden vastgesteld - heeft tot doel nationale overheden en sociale partners (praktisch) te adviseren hoe ze kunnen bevorderen dat werknemers de overstap maken van de informele naar de formele economie.

Volgens recente cijfers van de ILO is in ontwikkelingslanden 40 tot 80 procent van de werknemers werkzaam in de informele economie. Deze werknemers hebben doorgaans minder rechten en een onzekerder inkomen dan werknemers in de formele economie.

Schijnconstrucructies veroorzaken  tweedeling

Dichterbij huis zien we dit ook terug bij werknemers die in zogeheten schijnconstructies werkzaam zijn. Het gevolg is een onwenselijke tweedeling tussen werknemers, die ook schadelijk is voor de economie in het algemeen.

De ILO heeft hiermee dan ook een belangrijk onderwerp geagendeerd dat hopelijk uitmondt in een Aanbeveling met voldoende praktische handreikingen om werknemers wereldwijd meer uitzicht op fatsoenlijk werk en inkomen te bieden. Met dat doel is de ILO bijna 100 jaar gelden opgericht en het is nog steeds haar belangrijkste opdracht. Martijn Hordijk, Genève, 27 mei 2014 Meer over dit onderwerp: Internationale werkgevers willen af van stakingsrecht De ILO, fundamentele arbeidsnormen en conventies

Publicatiedatum 28 05 2014