DonerenNieuwsbrief
Home

Hoorcollege vakbonden in Indonesië na Suharto

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

De Universiteit Leiden start een serie hoorcolleges over ‘Indonesië na Suharto, tussen hervorming en fragmentatie’. Ir. Jan Ridder, medewerker van CNV Internationaal verantwoordelijk voor de samenwerkingsprogramma’s in Indonesië, levert hieraan op maandagmiddag 14 maart een bijdrage over de rol van vakbonden in het  Indonesië na Suharto. De cursus licht de effecten van de transitie toe op zelfbestuur, zeggenschap, beleid, conflictmanagement, economie, religie, vakbonden en samenleven en samenwerking op lokaal niveau.

In 1999, een jaar na het gedwongen aftreden van President Suharto, werd in Indonesië besloten om de lokale gemeenschappen (dorpen, steden) niet meer vanuit de hoofdstad te besturen maar de districten die taak te geven (decentralisatie, zelfbestuur). Samenleven en samen werken
In korte tijd kwam ondanks conflicten en misverstanden een nieuw bestuurssysteem tot stand. Provincie, districten en lokale gemeenschappen werden van elkaar los gemaakt met de opdracht functionele verbanden aan te gaan. De provincie moest de districten steunen met hun nieuwe taken, zoals basisonderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur voor de lokale gemeenschappen. De districtsparlementen kregen de taak toezicht te houden en samen met het bestuur lokale verkiezingen te organiseren. De cursus licht de effecten toe die dit alles had op zelfbestuur, zeggenschap, beleid, conflictmanagement, economie, religie, vakbonden en samenleven en samenwerking op lokaal niveau. Meer informatie over deze serie hoorcolleges (PDF)

Publicatiedatum 07 03 2011