DonerenNieuwsbrief
Home

Hoge inflatie maakt rondkomen moeilijk in Indonesië

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

De belangrijkste vakbonden van Indonesië, waaronder KSBSI (partnerorganisatie van CNV Internationaal in Indonesië), zijn een nationale campagne gestart voor een eerlijk minimumloon, tegen massaontslagen en voor betere sociale wetgeving, die begon met een demonstratie in Jakarta waarbij 25.000 arbeiders meeliepen.

Geen automatische berekening zonder onderhandelingen.

De hoge inflatie in Indonesië maakt het steeds moeilijker om rond te komen voor veel werknemers. Bovendien vielen er dit jaar al tienduizenden ontslagen. De vakbonden hebben concrete en constructieve voorstellen ingediend om de economische stabiliteit te herstellen en hebben de overheid gevraagd hierover met de bonden te onderhandelen. De vakbonden eisen voor 2016 een verhoging van het minimum loon met 25%. Eduard P. Marpaung, algemeen secretaris van de CNV Internationaal-partnerorganisatie KSBI, legt uit dat de vakbonden het voorstel van de regering om het minimumloon aan te passen via een automatische berekening - dus zonder onderhandelingen - hebben afgewezen. Door de hoge inflatie in Indonesië is het voor veel werknemers onmogelijk om nog rond te komen. Dit jaar werden al tienduizenden arbeiders ontslagen. De vakbonden eisen ook dat de regering zich gaat inzetten voor meer werkzekerheid.

Buitenlandse investeerders houden lonen onaanvaardbaar laag

De bonden vragen de regering ook op te treden tegen buitenlandse investeerders die de dalende roepia als excuus gebruiken om de lonen op een onaanvaardbaar laag niveau te houden, arbeidsplaatsen te schrappen en het al zwakke arbeidsrecht nog verder uit te hollen. De vakbonden hebben concrete en constructieve voorstellen ingediend om de economische stabiliteit te herstellen en hebben de overheid gevraagd hierover met de bonden te onderhandelen. Arbeiders in Indonesië gaan gebukt onder een enorme economische druk en de kans dat ze worden ontslagen wordt steeds groter. "De overheid moet zorgen voor een redelijk minimumloon en het desastreuze verlies van arbeidsplaatsen waardoor gezinnen tot extreme armoede vervallen een halt toeroepen," zegt Sharan Burrow, algemeen secretaris van de Internationale Vakbondsfederatie ITUC. Bescherming van arbeiders en arbeidsmigrantenDe Indonesische vakbonden voeren ook gezamenlijk campagne voor bescherming van arbeiders en arbeidsmigranten door middel van ratificatie van de ILO-verdragen. Ook eisen ze dat er een einde wordt gemaakt aan de strafbaarstelling van werknemers en vakbondsleiders voor het deelnemen aan legitieme acties.

Publicatiedatum 10 09 2015