DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Goed nieuws - Meer ruimte voor vakbeweging El Salvador

Nieuws

Reactie Afrika-strategie: Gelijkwaardige samenwerking beter verankeren

Lees meer

In El Salvador lijkt de nieuwe regering van president Funes een meer vakbondsvriendelijke koers te varen, dan de regeringen die de afgelopen dertig jaar aan de macht waren. Voor het eerst in jaren werd de vakcentrale CATS ontvangen door de minister van Arbeid. 'We kregen de kans om uiteen te zetten wat de problemen zijn die de ontwikkeling van de vakbeweging in El Salvador in de weg staan. Ambtenaren mogen zich bijvoorbeeld helemaal niet in vakbonden organiseren. Zo is er allerlei wet- en regelgeving die het ons nog onmogelijk maakt om normaal als vakbeweging te functioneren. En werkgevers doen alles doen om te voorkomen dat werknemers in de bedrijven zich organiseren. Maar het is positief dat de minister zich bereid toonde samen met ons te bekijken welke rol het Ministerie van Arbeid moet spelen en hoe de sociale zekerheid in de toekomst gestalte moet krijgen.'

Publicatiedatum 03 09 2009