DonerenNieuwsbrief
Home

FNV, CNV en PUM zenden vakbondsexperts uit

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

FNV Mondiaal, CNV Internationaal en PUM Netherlands senior experts (PUM), hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om vakbondsexperts uit te zenden naar vakbondspartners van FNV en CNV in ontwikkelingslanden. Door hun krachten te bundelen werken de drie organisaties samen aan de kwaliteitsopbouw van vakbondscapaciteiten in ontwikkelingslanden.  De uitzendingen zullen plaatsvinden naar federaties en vakbondspartners in landen waar FNV en CNV al jarenlang sterke relaties onderhouden. “Een sterke vakbeweging vereist goed leiderschap, het hanteren van democratische principes en financiële duurzaamheid." legt Dian van Unen, hoofd FNV Mondiaal uit. " Het delen van kennis en het opbouwen van capaciteit binnen de vakbeweging in ontwikkelingslanden is een van de pijlers van onze projecten. Via kennisoverdracht van Nederlandse vakbondsexperts die als vrijwilliger op pad gaan, kan dat heel efficiënt gebeuren.”

V.l.n.r. Thijs van Praag (PUM), Marie José Alting von Geusau (CNV Internationaal), Hans van Duijn (PUM), Dian van Unen (FNV Mondiaal) tekenen een contract voor korte uitzending van Nederlandse vakbondsexperts die als vrijwilliger vakbondsorganisaties in ontwikkelingslanden gaan versterken. Marie José Alting von Geusau, Coördinator van CNV Internationaal krijgt regelmatig vragen van partners: “Bijvoorbeeld over de sociale dialoog in Nederland of over flexibilisering van arbeid en hoe we daar in Nederland mee omgaan. Daarom gaan af en toe vakbondsbestuurders of andere experts mee naar onze partners. Door het bundelen van de deskundigheid van PUM, FNV Mondiaal en CNV Internationaal kan deze  vakbondsexpertise nog beter en systematischer voor hen beschikbaar komen.”

Versterking komt lokale economie ten goede

Ook Thijs van Praag, algemeen directeur van PUM, is blij met de samenwerking. “PUM zendt al 35 jaar vakspecialisten uit naar organisaties in ontwikkelingslanden, om kennis over te dragen en zo de lokale economie te versterken. Door samen te werken met FNV en CNV kunnen we nu, naast het versterken van werkgevers, ter plaatse ook een belangrijke rol spelen bij het versterken van werknemers. Dat komt de lokale economie ten goede.” Jaarlijks zullen er ongeveer 30 vakbondsexperts worden uitgezonden. Binnen PUM is daarvoor een nieuwe sector Vakbonden opgezet. Coördinator  is Hans van Duijn, voormalig voorzitter van de Politiebond.

Over PUM Netherlands senior experts

PUM Netherlands senior experts zorgt ervoor dat professionele vrijwilligers (senior experts) hun kennis op een efficiënte wijze overdragen en stimuleert daarmee zelfredzaamheid, ondernemerschap en duurzame ontwikkeling van midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Meer

Publicatiedatum 12 02 2013