DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Festival Mundial - Music beats poverty

De arbeidsomstandigheden van huishoudelijk werkers in Sri Lanka zijn slecht. Het zijn bijna altijd vrouwen en vaak kinderen die in de huishouding werken. Voor hen geen minimumloon, geen maximum aantal werkuren, geen contract en geen betaalde vrije dagen.

Het CNV vraagt uw steun voor de petitie van de vakbond NWC in Sri Lanka. Daarin vraagt de NWC de Minister van Arbeid om de volgende rechten voor huishoudelijk werkers wettelijk vast te leggen en te waarborgen:

  • Iedere huishoudelijk werker heeft recht op één vrije dag per week, met behoud van salaris
  • Iedere huishoudelijk werker heeft recht op het wettelijk minimuminkomen voor ongeschoold werk
  • Iedere huishoudelijk werker heeft recht op een contract. Daarin moet staan: de taken, het loon, de datum van uitbetaling loon, en de gegevens van de werknemer.
  • Iedere huishoudelijk werker heeft recht op een getuigschrift bij uitdiensttreding.
  • Werkgevers hebben de plicht huishoudelijk werkers bij indiensttreding te registeren bij het Ministerie van Arbeid
  • Werkgevers die geen loon  betalen, krijgent een boete en/of gevangenisstraf.
De vakbondsorganisatie NWC (National Workers Congress) biedt deze petitie aan bij het Ministerie van Arbeid in Sri Lanka. Steun de huishoudelijk werkers in Sri Lanka door  de petitie te tekenen op www.schoonwerk.nl.

Publicatiedatum 16 05 2007