DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

EU strafmaatregelen tegen Birma te beperkt

De Europese Unie verscherpt de strafmaatregelen tegen Birma. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben dat in Luxemburg afgesproken. De sancties zijn gericht tegen het militaire regime in Birma en moeten de bevolking zo min mogelijk treffen. Het CNV reageert gematigd positief op de aanscherping. 'Dit is lang niet genoeg, een hardere aanpak is noodzakelijk'

Concreet komt er een handelsembargo voor hout, edelstenen en mineralen. Verder bevriest de EU meer financiële tegoeden van het Birmese regime. Ook komen er meer Birmezen op de lijst voor wie een visumverbod geldt.

Olie en gas buiten schot
'De nieuwe beperkingen zijn welkom, maar ze gaan niet ver genoeg. Olie en gas zijn de belangrijkste inkomstenbronnen voor het militaire regime. We zijn uiterst teleurgesteld dat de EU die vrij laat,' zegt Guy Ryder, voorzitter van de wereldvakbondsorganisatie ITUC.

Bedrijven houden banden met Birma
Birma lapt al jaren de meest elementaire mensenrechten aan de laars. Er is sprake van dwangarbeid en vakbondsleiders in Birma worden vervolgd. Het CNV maakt zich al jaren sterk dat Nederlandse bedrijven hun investeringen in Birma stopzetten. In de hele EU zijn er naar schatting 400 bedrijven die nog steeds banden met Birma hebben. Meer internationaal nieuws
Meer over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Publicatiedatum 17 10 2007