DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

EU Roadmap Business and Human Rights

Op 11 mei vond de conferentie 'EU Roadmap for Business and Human Rights' plaats. Centraal stond de vraag hoe ver we zijn met de implementatie van de UN Guiding Principles on Business and Human Right (UNGP). CNV Internationaal was een van de organisatoren

Tomaten in onze supermarkten zijn gekweekt door Marokkaanse arbeiders die worden onderbetaald en geen vakbonden mogen oprichten.

Roemeense arbeiders bouwen bruggen in Nederland. Zij worden gedwongen tot extreem overwerk. Als ze dat weigeren kunnen ze gaan.

5 jaar VN Richtlijnen voor bedrijfsleven en mensenrechten

Vijf jaar geleden nam de VN unaniem richtlijnen aan om dergelijke bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen te voorkomen: de UN Guiding Principles on Business and Human Rights(UNGP). Tijdens de conferentie EU roadmap for business and human rights kwamen experts, bedrijven, maatschappelijke organisaties en vakbonden uit Europa en uit productie-landen, vertegenwoordigers van Europese lidstaten en van de Europese Commissie bij elkaar om te bezien hoe ver we zijn gekomen.

Geconstateerd werd dat weliswaar stappen zijn gezet, maar dat de naleving achterblijft en vooral dat het voor de slachtoffers nog te weinig oplevert.

#EU4HumanRights

Voor Nederland vormt deze conferentie onderdeel van het #EU4HumanRights-initiatief dat gelanceerd werd door Federica Mogherini, de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken. Het initiatief is bedoeld om het werk van de EU en haar lidstaten bij het bevorderen van de mensenrechten te versterken.

Empowerment

Binnen het mensenrechtenbeleid van minister Koenders van Buitenlandse Zaken is empowerment van het maatschappelijk middenveld en mensenrechtenverdedigers een belangrijke prioriteit.

“Ngo’s worden wereldwijd steeds vaker bedreigd, ook organisaties die strijden tegen mensenrechtenschendingen door bedrijven. Daarom ben ik er trots op dat we deze conferentie samen met het maatschappelijk middenveld hebben georganiseerd”, aldus minister Koenders.

“De sterke deelname van het bedrijfsleven aan dit evenement is eveneens van cruciaal belang. We moeten met alle stakeholders samenwerken om mensenrechtenschendingen te voorkomen. En wanneer deze dan toch plaatsvinden, dan moeten de slachtoffers toegang hebben tot rechtsmiddelen. Nederland ziet graag dat de EU het goede voorbeeld geeft.”

De organisatoren van de conferentie kwamen gezamenlijk tot conclusies en aanbevelingen ver de wijze waarop de EU en de lidstaten de aanpak van schendingen kan verbeteren.

Conclusies en online sessies

Interview Ana Catalina Herrera deelnemer aan de conferentie namens CGT ColombiaPublicatiedatum 16 05 2016