DonerenNieuwsbrief
Home

Eerste World Social Assembly over rol vakbonden bij armoedebestrijding

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) sprak op de eerste World Social Assembly in Utrecht over de rol van sociale dialoog in de strijd tegen armoede. Circa honderd vakbondsorganisaties uit de hele wereld waren twee dagen bijeen om een nieuwe gezamenlijke strategie te bepalen over hun rol in de wereldwijde armoedebestrijding. Het congres werd gehouden in de week dat het CNV haar honderdjarig bestaan vierde. De eerste World Social Assembly werd 17 en 18 november georganiseerd door CNV Internationaal en de Belgische vakbondsorganisatie ACV en de Belgische ontwikkelingsorganisatie Wereldsolidariteit. “In veel landen moeten vakbonden vechten voor hun bestaansrecht, terwijl uitgerekend zij een cruciale rol kunnen vervullen bij duurzame armoedebestrijding,” zegt Bert van Boggelen, voorzitter van het CNV. “Het is niet voor niks dat onze Belgische collega’s en het CNV naast het werk in eigen land, ook financiële en morele steun geven aan vakbonden elders in de wereld.” Sociale dialoog en armoedebestrijding
De World Social Assembly werd bijgewoond door ruim honderd vakbondsmensen uit alle delen van de wereld bijeen. Tijdens het congres stond vooral het belang van de sociale dialoog, goed bestuur en de impact van de economische crisis op de rol van vakbondsorganisaties in ontwikkelingslanden centraal . De economische crisis heeft immers enorme impact op de wereldwijde werkgelegenheid. In Midden-Amerika vallen grote ontslagen in de kledingindustrie door afname van de vraag uit Europa. Werknemers staan van de ene op de andere dag op straat. Afrikaanse economieën verliezen tot wel 50 procent van hun inkomsten uit handel met het westen. De daling van de katoenprijs met 40 procent leidt tot een val van exportinkomsten in Benin, waar katoen 34 procent van de export omvat. Wereldwijd zal het aantal werklozen dit jaar met 30 tot 50 miljoen stijgen. Daar komt de werkloosheid in de informele economie, die in ontwikkelingslanden vaak groot is, nog bovenop. Minister Donner benadrukte op de eerste World Social Assembly dinsdag 17 november de rol van sociale dialoog in de strijd tegen armoede. Guy Ryder, voorzitter van de internationale vakbondsorganisatie ITUC (International Trade Union Confederation) ging vervolgens in op de impact van de economische crisis in ontwikkelingslanden. ’s Middags stond een forum over de sociale dialoog op het programma met vertegenwoordigers van vakbondsorganisaties uit Afrika, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Meerprogramma World Social Assembly  

Publicatiedatum 20 11 2009