DonerenNieuwsbrief
Home

Eerste multicompany cao voor textielbranche Indonesië

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

“Forse stap voorwaarts richting eerlijke kledingindustrie”

Henk van Beers, trainer voor CNV Internationaal:

In Subang Indonesië, op het eiland Java, is de eerste multicompany-cao, vergelijkbaar met de Nederlandse bedrijfstak-cao, getekend voor 17.000 werknemers in de kledingsector. Henk van Beers, trainer voor CNV Internationaal: ”Daarmee is een forse stap voorwaarts gezet richting een eerlijke kledingindustrie. Best raar wellicht als ik zeg dat de belangrijkste afspraak is: het naleven van bestaande Indonesische wetgeving voor de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van werknemers.”

"Dat lijkt zo logisch, maar werknemers in de vele kledingfabrieken in Indonesië, die produceren voor de grote mondiale kledingmerken, hebben ondanks bestaande wetgeving eigenlijk geen rechten. Simpelweg omdat wetgeving niet wordt nageleefd of gecontroleerd. Maar ook vanwege de macht van internationale kledingmerken.

Immers als de grote internationale kledingmerken de arbeidskosten te duur vinden, vertrekken ze. Het was zo: bij geen opdrachten, geen werk. Nu de bonden zijn erkend als onderhandelingspartner kunnen lonen van Indonesische textielarbeiders beter worden gegarandeerd. En kledingmerken kunnen nu hun maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen, door juist nu in Java te blijven bestellen. Vanuit de Nederlandse context is zoiets volstrekt onbegrijpelijk, maar helaas realiteit", aldus Van Beers.


"Kledingmerken kunnen nu hun maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen."

Mijlpaal

Het is de eerste collectieve overeenkomst voor de textielbranche in Indonesië die op deze wijze is gesloten. Voor de regio, maar ook voor internationale vakbonden, is dit een mijlpaal die dankzij de hulp van CNV Internationaal tot stand is gekomen.

Andere afspraken

Naast de afspraak over naleving van wetgeving zijn er meer concrete afspraken gemaakt zoals over het verbeteren van arbeidsomstandigheden voor zwangere medewerksters. “Erg noodzakelijk: 80 procent van het personeel is vrouw. Zij krijgen nu bij zwangerschap een aangepaste werkplek en langer doorbetaald zwangerschapsverlof.” Verder is er afgesproken dat werkgevers sociale premies gaan betalen voor het creëren van een sociaal vangnet, bij bijvoorbeeld ziekte.


"Dit draagt bij aan de economische ontwikkeling van de sector, die enorm onder druk staat door de harde prijsconcurrentie "

Vervolg

Naast deze multicompany-cao is er een tweede in de maak voor de Indonesische thuiswerkers (2.000 werknemers) in de kledingindustrie (genaamd Skoci). Deze werknemers werken bij kleine ateliers in Bandung op West-Java. CNV Internationaal hoopt dat die cao in september getekend wordt.

Van Beers: “Vervolgens trachten we ieder half jaar, in een industrieel gebied met veel textiel, samen met lokale vakbonden, werkgevers en de overheid zo’n cao af te sluiten. Dit draagt bij aan de economische ontwikkeling van de sector, die enorm onder druk staat door de harde prijsconcurrentie van de mondiale textielproducenten."

De inzet op multicompany-cao’s is enkele jaren geleden ingezet door CNV Vakmensen en tot onderdeel gemaakt van het strategisch partnerschap tussen CNV Internationaal, Mondiaal FNV , Fair Wear Foundation en het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken.

Publicatiedatum 10 08 2017