DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Eerste kamer houdt stemming wet tegen kinderarbeid aan

De Eerste Kamer heeft vlak voor de kerst de stemming uitgesteld over de invoering van de Wet Zorgplicht Kinderarbeid. Deze wet moet voorkomen dat er goederen en diensten worden geleverd die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.

De zorgplicht kinderarbeid staat in het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerlid Kuiken. CNV en FNV doen gezamenlijk een oproep aan de Eerste Kamer om het initiatiefwetsvoorstel van Kuiken aan te nemen.

Arend van Wijngaarden, CNV Vicevoorzitter: “ Niet alleen door wetgeving, maar ook door ervoor te zorgen dat ketens hun verantwoordelijkheid nemen en daarop te toetsen (due diligence) proberen we misstanden als kinderarbeid, wereldwijd uit te bannen.’

Wereldwijd 152 miljoen kinderen slachtoffer

Geschat wordt dat er wereldwijd 152 miljoen kinderen slachtoffer zijn van kinderarbeid, waarvan 90 procent in Afrika en Azië. Van alle kinderarbeid speelt 71 procent zich af in de landbouw, zowel commercieel als voor eigen onderhoud.


Direct gelinkt met in Nederland verkrijgbare producten

Veel van de ergste vormen van kinderarbeid komen voor in ketens die direct gelinkt zijn met op de Nederlandse markt verkrijgbare producten, zoals voedsel, kleding, elektronica en cosmetica. Dit gaat ons als vakbonden aan het hart! Wij zien de Wet zorgplicht kinderarbeid daarom als een goed instrument om kinderarbeid tegen te gaan.

Alle bedrijven moeten zich inzetten

De wet is erg belangrijk omdat daardoor alle bedrijven zich actief moeten inzetten tegen kinderarbeid. En ook omdat daardoor voorkomen kan worden dat bedrijven die zich reeds op eigen initiatief hiervoor inzetten, mogelijk een concurrentienadeel hebben. Het is de taak van de overheid om hier sturend in op te treden.

Internationale afspraken

Bovendien hebben steeds meer Europese landen wetgeving in voorbereiding of bestaande wetgeving, die bedrijven verplicht inzicht te geven in hoe zij misstanden, zoals kinderarbeid, binnen hun keten aanpakken.

Ook is tijdens de Wereldconferentie tegen Kinderarbeid in Argentinië vorige maand door alle bij de ILO (International Labour Organization) aangesloten overheden nogmaals de intentie bekrachtigd dat kinderarbeid uitgebannen moet worden.

Verantwoordelijkheid nemen

Met de Wet zorgplicht kinderarbeid laat Nederland zien dat ze de ambitie heeft om kinderarbeid uit te bannen per 2025 en dat ze haar verantwoordelijkheid neemt.


Brief aan de Eerste Kamer - Wet zorgplicht kinderarbeidITUC letter to Dutch Senate - Child labour due diligence bill

Publicatiedatum 18 12 2017