DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Een kwestie van solidariteit

In reactie op de miljoenennota roept het CNV het kabinet ook op het budget voor Ontwikkelingssamenwerking niet aan te tasten. Want de economische crisis raakt ontwikkelingslanden hard: "Terecht besteed het kabinet aandacht aan de effecten van de crisis op deze landen. De kans dat kinderarbeid toe gaat nemen in ontwikkelingslanden is zeer reëel. Het CNV steunt het kabinet in de aandacht die het ministerie van SZW het komende jaar aan deze problematiek schenkt. Daarbij merkt het CNV op dat het niet alleen gaat om kinderarbeid, maar om de bredere positie van werknemers. Onder internationaal erkende arbeidsnormen valt ook het recht op vakbondsvrijheid en de mogelijkheid collectieve onderhandelingen te voeren. Daarnaast vindt het CNV het een kwestie van solidariteit tussen rijke en arme wereldburgers om het budget voor Ontwikkelingssamenwerking niet aan te tasten." Lees de complete CNV reactie op de miljoenennota

Publicatiedatum 18 09 2009