DonerenNieuwsbrief
Home

De Cubaanse weg - Het debat

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

Het Cubaanse parlement heeft afgelopen 24 februari Raúl Castro ‘gekozen’ tot de nieuwe president van Cuba. Tweede man wordt Raúl’s rechterhand: de 78-jarige José Ramon Machado. Achter de schermen blijft Fidel Castro grote invloed uitoefenen. Wat betekent dit voor de economische relaties? De eind februari vrij gelaten vakbondsman Pedro Pablo Alvarez zegt in een interview met CNV Internationaal: “Fidel Castro leidt weliswaar de regering niet meer, maar hij kan veranderingen wel belemmeren.” Alvarez verwacht op korte termijn geen grote economische veranderingen: “De economische openingen waar nu over gesproken wordt, faciliteren alleen maar het regime. Voor echte veranderingen moet er als eerste stap de gevangenen worden vrijgelaten. De verandering moet komen van het volk zelf.” Centrale vragen debat
In hoeverre zullen de veranderingen op Cuba ook leiden tot meer politieke vrijheden en een verbetering van de mensenrechtensituatie?  Willen en kunnen de Europese investeerders en de Nederlandse overheid dit proces positief beïnvloeden? Dat zijn de vragen die centraal staan in het debat op 25 maart in Rotterdam. Aanleiding
Aanleiding zijn de ontwikkelingen in Cuba. In maart is het vijf jaar geleden dat 75 dissidenten werden opgepakt. 55 van hen zitten nog steeds lange straffen uit. En er gaat van 9 - 12 maart een sport- en handelsmissie naar Cuba, vanwege het 25 jarig-jubileum van de zusterstedenrelatie Rotterdam – Havanna. Het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH) organiseert die missie samenwerking met de Stichting Rotterdam Topsport.  De missie heeft een tweeledig doel, zoals het NCH het beschrijft: “… het bevorderen van de handelsrelaties en de bekrachtiging van de sportrelaties met dit interessante Caraïbische eiland.” Deelnemers aan het debat
De leiding van het debat is in handen van Nico Haasbroek, voormalig hoofd NOS journaal en de deelnemers zijn: Gerard Vaandrager (zakelijk leider van de NCH-handelsmissie naar Cuba)
Rienk van Splunder (vice-voorzitter CNV)
Winand Quaedvlieg (hoofd Internationale Zaken VNO-NCW)
Gemma Crijns (coördinator MVO platform)
Jan-Jacob van Dijk (Tweede Kamerlid CDA) Wanneer en waar?
Datum:   25 maart 2008
Lokatie:  debatcentrum Arminius, Museumpark 3, Rotterdam
Tijd:        20:00-22:00 uur Initiatiefnemers
De activiteiten rond de herdenking van de arrestatie van de 75 dissidenten, zijn een gezamenlijk initiatief van Amnesty, CNV Internationaal, CLAT Nederland, Cuba Futuro, Glasnost in Cuba, IKV Pax Christi, Nederlandse Vereniging van Journalisten en Oxfam Novib. ACHTERGRONDEN
Chinese weg?
Er zijn aanwijzingen dat de Cubaanse machthebbers na Castro’s dood zullen inzetten op economische hervormingen. De ‘Chinese weg’ ligt voor de hand. Grotere economische vrijheden zouden door veel Cubanen van harte worden toegejuicht. In China hebben de economische hervormingen echter nauwelijks geleid tot meer politieke vrijheden, en slechts tot een geringe verbetering van de mensenrechtensituatie.
 
Situatie gewetensgevangenen als ijkpunt
De internationale gemeenschap staat voor de grote uitdaging om de nieuwe machthebbers te bewegen tot een eigen Cubaanse weg. De economische hervormingen zouden de aanzet kunnen vormen tot (een geleidelijk proces van) democratisering. Een belangrijk ijkpunt voor de gesteldheid van de politieke en burgerrechten in Cuba vormt de situatie van de gewetensgevangenen in Cuba (de schattingen lopen op tot ruim driehonderd), inclusief die van de resterende leden van de ‘Groep van 75’, activisten die precies vijf jaar geleden werden veroordeeld. Helaas is er voor hen tot op heden nog geen reden tot optimisme.
 
De rol van Europa
De vraag is of investeerders en Europese overheden een rol willen spelen in het entameren van de ‘Cubaanse weg’. En welke instrumenten zijn daarbij voorhanden? Werkgeversorganisatie VNO-NCW stelde eerder vast dat Europese investeerders zich niet kunnen onttrekken aan de discussie over fundamentele arbeidsnormen. Deze discussie zou zich niet mogen beperken tot het eigen personeelsbeleid. Investeerders dragen volgens de werkgeversorganisatie ook een verantwoordelijkheid voor de schendingen van mensenrechten in landen waar bedrijven actief zijn. Tip: Feliciteer Pedro Pablo Alvarez met zijn vrijlating.

Publicatiedatum 25 02 2008