DonerenNieuwsbrief
Home

Cuba straft critici nog steeds

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

In zijn jaarrapport is Human Rights Watch (HRW) niet mals voor de mensenrechtensituatie op Cuba. De organisatie zegt dat Havana steeds vaker kritische Cubanen straft door hen voor korte tijd  willekeurig aan te houden.

Sinds Raúl Castro in 2006 het roer overnam van zijn broer Fidel, begon de Cubaanse regering met economische hervormingen die meer ruimte laten voor privé-initiatief. Maar de mensenrechtensituatie is niet veranderd, zegt Human Rights Watch. Onder Raúl Castro blijven de "repressieve wettelijke en institutionele structuren even sterk aanwezig."
 
Toename willekeurige aanhoudingen
Vorig jaar werden wel meer dan veertig politieke gevangenen vrijgelaten. Dat is was het directe gevolg van de hongerstaking van dissident Orlando Zapata Tamayo. Die overleed op 23 februari 2010 na een hongerstaking van 85 dagen. Human Rights Watch is niet onder de indruk van de vrijlatingen. "Nog veel meer journalisten, mensenrechtenverdedigers en dissidenten blijven achter de tralies, en de regering maakt steeds meer gebruik van korte, willekeurige aanhoudingen om zijn critici te straffen." De Cubaanse Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening telde van januari tot september 2010 meer dan 1220 willekeurige aanhoudingen. Dat is bijna een verviervoudiging ten opzichte van het volledige jaar 2007.
 
Dreigen met langere opsluiting
Bij hun aanhouding krijgen arrestanten niet te horen waarom ze worden opgepakt. De veiligheidsdiensten dreigen met langere opsluiting als ze blijven deelnemen aan activiteiten die kritisch zijn voor de regering. Van 23 tot 25 februari 2010 werden zo meer dan honderd mensen vastgehouden om te vermijden dat ze zouden deelnemen aan herdenkingsdiensten voor Orlando Zapata Tamayo.
 
Nog tientallen gevangenen
Human Rights Watch zegt dat nog er nog "tientallen politieke gevangenen" zijn op Cuba. De organisatie verwijst onder meer naar de lijst die de Damas de Blanco (Vrouwen in het Wit) in oktober 2010 bekendmaakten. Daarop staan de namen van 113 gevangenen die om politieke redenen zouden vastzitten. De Damas de Blanco vormen een gerespecteerde Cubaanse mensenrechtenorganisatie die uit de vrouwen, moeders en dochters van politieke gevangenen bestaat. Volgens de vrouwen is de kans groot dat er nog meer politieke gevangenen zijn aangezien Havana geen binnen- of buitenlandse waarnemers toelaat in de gevangenissen.
 
Enige land in Latijns-Amerika
Andere mensenrechtenschendingen die Human Rights Watch op Cuba signaleert, zijn onder meer:

  • staatsmonopolie in de media,
  • reisbeperkingen,
  • scheiding van families 
  • weigering om mensenrechtengroepen te erkennen.
De mensenrechtenorganisatie concludeert : "Cuba blijft het enige land in Latijns-Amerika dat zowat alle vormen van politieke dissidentie onderdrukt." Bronnen: - Rapport Human Rights Watch - Cuba weblog

Publicatiedatum 31 01 2011