DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Crisis treft vrouwen het hardst

Nieuws

Reactie Afrika-strategie: Gelijkwaardige samenwerking beter verankeren

Lees meer

Vrouwen worden het hardst getroffen door de wereldwijde economische crisis. Dat is een van de conclusies van de internationale vakbondsconferentie die deze week in Brussel is gehouden. Zo’n 450 vakbondsvrouwen uit honderd landen zijn daarvoor naar Brussel gekomen. De conferentie is georganiseerd door de internationale vakbondsorganisatie ITUC en wordt woensdag 21 oktober afgesloten. De crisis treft met name vrouwelijke werknemers door de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt. De vakbonden vrezen dat de economische crisis de achterstandspositie van vrouwen alleen maar zal versterken. Volgens de deelnemers aan de conferentie komt dit doordat regeringen de financiële instellingen financieel te hulp schieten en er minder geld overblijft voor de publieke en de zorgsector. Dat zijn de sectoren waar uitgerekend veel vrouwen werkzaam zijn. Betere zwangerschapsregelingen nodig
Het CNV wijst ook op de informele sector in ontwikkelingslanden. Daarin zijn voornamelijk vrouwen werkzaam. Doordat zij niet geregistreerd staan is het moeilijk te achterhalen wat daar de gevolgen zijn van de crisis. De vakbonden hebben verklaard dat de loon-ongelijkheid tussen mannen en vrouwen moet worden aangepakt en dat wereldwijd betere regelgeving nodig is rond zwangerschappen bij werkneemsters. In veel landen is dat nog slecht geregeld. Honduras verbiedt deelname
Onder de deelnemers zijn elf vertegenwoordigers van vakbonden die door het CNV worden gesteund. Deisy Ibarra van de vakbonds CGT uit Honduras kreeg van haar regering geen toestemming om naar Brussel te komen, vanwege haar betrokkenheid bij een vreedzame demonstratie. De regering beschuldigd haar van opruiing. Samen met de internationale vakbondsorganisatie ITUC heeft CNV protest aangetekend bij de Hondurese regering.

Publicatiedatum 21 10 2009