DonerenNieuwsbrief
Home

Colombiaanse vakbond werkt mee aan vredesproces

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer
De Colombiaanse president Santos wil vaart zetten achter de uitvoering van het vredesproces binnen Colombia. Hij heeft vakbondsleider Julio Roberto Gomez van de vakbondsorganisatie CGT gevraagd hem daarbij te adviseren.

Naast CGT voorzitter Julio Roberto Gomez, maken o.a. ook kardinaal Rubén Salazar en Ati Quigua, vertegenwoordiger van de inheemse bevolkingsgroepen en enkele oud-policitici, deel uit van de commissie. "Ik wil een bijdrage leveren aan het vredesproces”, reageert de Colombiaanse vakbondsleider op het verzoek van de president. “Vrede betekent niet alleen dat de wapens zwijgen. Vrede moet het begin zijn van het bouwen aan sociale rechtvaardigheid". President Santos “zoekt mensen met verschillende achtergronden om een meer diverse visie op het vredesproces te garanderen. Zij gaan ons begeleiden in de laatste fase van het vredesproces. Het zijn Colombianen met een goede reputatie van wie de ervaring, onafhankelijkheid en betrokkenheid bij het land niet ter discussie staan," aldus President Santos. De nieuwe commissie gaat ook het team dat in de Cubaanse hoofdstad Havana met de FARC onderhandelt adviseren. De FARC kondigde afgelopen december een eenzijdig staakt het vuren aan en beloofde ook geen jongeren onder de 17 meer te rekruteren. Ook de president heeft nu een staakt het vuren aan tegen de FARC aangekondigd, maar de ELN guerrilla is daarvan uitgezonderd. 

Anti-vakbondsterreur in Colombia

Vakbondsleiders zijn in Colombia al jaren doelwit van terreur. Colombia het land met de meeste dodelijke slachtoffers van anti-vakbondsgeweld. Er circuleren zwarte lijsten met namen van vakbondsleiders. Ook hun familie wordt vaak bedreigd. Hoewel er veel gebeurt om vakbondsleiders te beschermen vallen er nog steeds slachtoffers. Om de bestrijding van anti-vakbondsgeweld beter te coördineren en structureren is CNV Internationaal afgelopen 27 mei samen met vakcentrale CGT en met steun van de Europese Unie een mensenrechtenplatform gestart. 

Vredesproces brengt nieuwe uitdagingen

Na ruim twee jaar onderhandeling lijkt een vredesakkoord voor Colombia nabij. Sinds midden jaren zestig is er een gewapende machtsstrijd gaande tussen paramilitaire groepen, guerrilla’s, drugsbendes en de overheid. In 2012 zijn op Cuba vredesonderhandelingen gestart tussen de overheid en de FARC. Dit heeft inmiddels tot twee akkoorden geleid. Het derde akkoord lijkt aanstaande.  Naar verwachting volgen in 2015 de laatste akkoorden, waarmee een einde zou kunnen komen aan het gewapende conflict. Dit zou een nieuw tijdperk voor Colombia betekenen. Een periode van transitie, met een postconflict agenda van waaruit aan verbeteringen gewerkt kan worden. De vooruitzichten op het welslagen van deze vredesonderhandelingen blijven door de herverkiezing van Santos in 2014 positief.

Jonge gedemobiliseerde militairen zoeken nieuw bestaan

De mogelijk nieuwe situatie zal echter ook nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Een groot aantal gedemobiliseerde militairen (vooral jongeren) moet op zoek naar een nieuwe invulling van hun bestaan. CNV Internationaal ziet hierin kansen voor de vakbeweging en stimuleert de CGT om zich nu al voor te bereiden op deze nieuwe situatie.  Daarnaast is Colombia in 2014 kandidaat-lid geworden van de OESO. Ook dit biedt kansen, bijvoorbeeld op het gebied van de naleving van arbeidsrechten. Immers, om volwaardig OESO-lid te worden, moet Colombia aan een streng en uitvoerig eisenpakket voldoen. Strenge eisen gelden onder meer voor het naleven en respecteren van mensen- en arbeidsrechten. Lees meer: CGT start mensenrechtenplatform met steun van CNV Internationaal

Publicatiedatum 17 04 2015