DonerenNieuwsbrief
Home

CNV voorzitter pleit voor eerlijke stroom

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

In Nederland is sinds juni 2010 een politieke en maatschappelijke discussie gaande over de nadelige effecten van kolenwinning op de lokale bevolking en het milieu in met name Colombia en Zuid-Afrika, veroorzaakt door de vraag naar kolengestookte energie van de Nederlandse energiemaatschappijen daarvoor. Als grote importeurs kunnen zij een duurzame kolenproductie eisen van mijnbouwbedrijven.Nederlandse elektriciteitscentrales importeren hun steenkolen uit Colombia, Zuid-Afrika en Indonesië. Ongeveer eenderde van de elektriciteit in Europa wordt opgewekt uit kolen. In Nederland zijn vergunningen afgegeven voor de bouw van vijf nieuwe kolencentrales. Voorlopig blijven er dus kolen uit Zuid-Afrika en Colombia komen. Nederland importeert bijna een kwart van de Colombiaanse kolenexport en is de grootste importeur na de Verenigde Staten. Het grootste deel van die kolen komt uit de Cerrejón-mijn. Op 29 juni en 1 en 8 juli 2010 zendt het actualiteitenprogramma Netwerk onder de titel ‘ Stroom stinkt’ drie afleveringen uit omtrent de Nederlandse import van kolen voor electriciteitsopwekking. Netwerk legt daarin het verband bloot tussen Nederlandse kolenstroom en schendingen van mensenrechten en milieunormen in Colombia en Zuid-Afrika. Behalve schade aan het milieu, veroorzaakt kolenmijnbouw ook sociale problemen. De arbeidsomstandigheden zijn vaak slecht en het werk is gevaarlijk. De mijnbouw veroorzaakt schade aan de gezondheid van zowel mijnwerkers als omwonenden. De vakbondsrechten gelden vaak maar beperkt.   Vragenuurtje Tweede Kamer
Op 29 juni 2010 zijn er in het wekelijkse vragenuurtje van de Tweede Kamer veel vragen gesteld over de verantwoordelijkheid van Nederlandse energiemaatschappijen voor misstanden in de kolenmijnbouw. Bovendien werd door verschillende kamerleden aangedrongen op transparantie ten aanzien van de herkomst van de kolen. Het onderwerp is eveneens aan de orde geweest in een hoorziting  op 18 november 2010 van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in de Tweede Kamer.

Publicatiedatum 22 11 2010