DonerenNieuwsbrief
Home

CNV tekent convenant duurzaam bosbeheer

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

Bedrijfsleven, vakbonden, maatschappelijke organisaties en overheid bundelen krachten voor duurzame houtketen

Vanmiddag hebben in Den Dolder vertegenwoordigers van de houtsector, de bouw-, meubel- en retailbranches, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid in aanwezigheid van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen, het convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer ondertekend. Dit convenant is erop gericht om duurzaam bosbeheer te bevorderen en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gehele houtketen verder te versterken.

Minister Ploumen: ‘Dit convenant is een belangrijke stap in de goede richting. In 2020 moet het gebruik van duurzaam geproduceerd hout in heel Nederland vanzelfsprekend zijn en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gehele houtketen verankerd zijn. Dat zal leiden tot verbetering van het milieu en de arbeidsomstandigheden in de productielanden.’

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Arend van Wijngaarden, vice-voorzitter Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV): ‘Het is zeer waardevol dat we binnen een jaar helder hebben welke risico’s in de naleving van arbeids- en mensenrechten in de keten onderbelicht zijn en dat partijen met elkaar bepalen hoe we deze risico’s ondervangen en schendingen adresseren. Daar ligt voor ons het belang in deze afspraken.’ Met dit convenant willen partijen verder invulling geven aan IMVO in de houtketen. Het stimuleert dat de verschillende schakels in de houtketen de opgedane kennis en ervaring met hun due diligence onderzoek naar de sociale en milieu-impact actief met elkaar gaan delen en gezamenlijk geconstateerde knelpunten oppakken.


Publicatiedatum 22 03 2017