DonerenNieuwsbrief
Home

CNV pleit voor plek tijdens handelsmissies

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer
CNV voorzitter Maurice Limmen roept ambassadeurs op maatschappelijke organisaties te betrekken bij de voorbereidingen.
Nederlandse ambassadeurs op bezoek bij CNV

handelsmissies, ervoor te zorgen dat ook maatschappelijke organisaties, zoals vakbonden een volwaardige plaats krijgen in de handelsdelegaties. Het CNV ondersteunt in ontwikkelingslanden bonden die opkomen voor de arbeidsrechten. Op woensdag 15 januari ontving Limmen een delegatie van Nederlandse ambassadeurs, consuls-generaal, permanente vertegenwoordigers (EU, NAVO en OESO) en Nederlandse bewindvoerders (Wereldbank, Europese Investeringsbank). Limmen: 'Het is goed dat hulp en handel meer met elkaar verknoopt worden. In landen met een sterke overheid, en een sterk bedrijfsleven, moet ook een even zo sterk maatschappelijk middenveld zijn voor het gezonde evenwicht tussen staat en marktwerking. Onze partnervakbonden vervullen daarin een belangrijke rol.' Het bezoek van de ambassadeurs aan het CNV vindt plaats in het kader van de Ambassadeursconferentie die het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het begin van het jaar organiseert en maakt deel uit van een serie werkbezoeken die de ambassadeurs deze week brengen aan maatschappelijke organisaties en bedrijven die actief zijn op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Publicatiedatum 15 01 2014