DonerenNieuwsbrief
Home

CNV Internationaal steunt oproep ontwikkelingsorganisaties aan kabinet

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

Ontwikkelingsorganisaties roepen het kabinet op de armsten van de wereld niet van tafel te schuiven bij het overleg over de aanpak van de economische crisis in Nederland. Het ontwikkelingsbudget gaat dit jaar al minstens 300 miljoen omlaag, terwijl de economische crisis juist arme landen hard treft. Verdere aantasting van het budget is daarom onacceptabel. CNV Internationaal steunt de op 27 februari jl. verschenen notitie ‘Schuif de armsten niet van tafel’, waarin ontwikkelingshulporganisaties als Oxfam Novib, Cordaid, Hivos en ICCO de gevolgen schetsen van de economische crisis voor miljoenen gezinnen in ontwikkelingslanden. Arme landen ondervinden grote gevolgen van de wereldwijde economische crisis. De organisaties stellen dat effectieve internationale samenwerking juist nu onverminderd urgent is. “Nu snijden in het budget voor ontwikkelingssamenwerking en het binden van de hulp is geen optie.” Het afgelopen jaar belandden door de hoge voedsel- en energieprijzen al circa 150 miljoen mensen meer in diepe armoede. Volgens de Wereldbank zullen dit jaar door de economische crisis nog eens 53 miljoen mensen in armoede gevangen blijven. De vooruitgang rond de Millenniumdoelen staat onder druk, met onaanvaardbare gevolgen voor de allerarmsten en de mondiale stabiliteit. Meer werklozen
Het aantal werklozen wereldwijd zal waarschijnlijk met 30 miljoen stijgen en in het minst gunstige geval komen er in 2009 zelfs 50 miljoen werklozen bij. Daar komt de werkloosheid in de informele sector, die in arme landen vaak groot is, nog bovenop. Het aantal werkende armen (werknemers die minder dan 2 dollar per dag verdienen) stijgt in het minst gunstige scenario met 200 miljoen naar een totaal van 1,4 miljard. De stijgende werkloosheid treft vooral vrouwen: in de praktijk zijn zij vaak degenen die hun baan verliezen. Kwestie van rechtvaardigheid
In de verklaring stellen de organisaties: “Ontwikkelingssamenwerking is niet een kwestie van liefdadigheid, maar een kwestie van rechtvaardigheid. Ieder mens heeft recht op werk, inkomen, scholing, zorg, inspraak, een veilige leefomgeving. Het belang van het helpen garanderen van mensenrechten wereldwijd en de afspraak om de millenniumdoelen te halen kunnen we niet loslaten omdat het ons minder goed gaat.” Meer informatie
De integrale tekst van de notitie:

Publicatiedatum 03 03 2009