DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

CNV bij IMF en Wereldbank

IMF director Christine Lagarde ontvangt CNV gids geweld op de werkplek van CNV Vicevoorzitter Arend van Wijngaarden

Wisselvallige arbeidsmarkt tegen gaan

Van Wijngaarden zal er bij de Wereldbank en het IMF voor pleiten te stoppen met de eenzijdige visie op fiscale en monetaire wetgeving en structurele hervormingen en reorganisatie. “De focus moet verlegd worden naar het stimuleren van jeugdwerkgelegenheid en decent work.” Hij gebruikt het Nederlandse voorbeeld van het toenemend aantal zelfstandigen zonder personeel. “Door de toegenomen reorganisaties sinds de financiële crisis zijn zij (soms noodgedwongen) als zelfstandige verder gegaan. Zij zijn vaak niet tegen ziekte verzekerd en bouwen geen pensioenrechten op. Dit leidt alleen maar meer tot groeiende onzekerheid.

We moeten de economische groei benutten voor echte investeringen in de publieke sectoren, voor investeringen in onderwijs van werknemers, zodat die kunnen blijven anticiperen op de snel veranderende technologische-arbeidsmarkt. Om de toenemende wisselvalligheid op de arbeidsmarkt - die leidt tot ongelijkheid - tegen te gaan is het van groot belang dat de rechten van werknemers op sociale verzekeringen, pensioenregelingen, gelijk loon voor gelijk werk, worden verbeterd.

Ongelijkheid binnen landen groeit

Van Wijngaarden: “Uit internationale studies blijkt dat ondanks dat de ongelijkheid tussen landen afneemt, de ongelijkheid binnen landen juist toeneemt. Er is groeiende overeenstemming dat je deze ongelijkheid niet bestrijdt met het stimuleren van economische groei alleen. Daar is veel meer voor nodig. Fatsoenlijk werk met de nadruk op een eerlijk loon, veiligheid op de werkplek is een direct middel om ongelijkheid te voorkomen.”

Sociale dialoog

Daarnaast blijkt uit een IMF-notitie dat de erosie op de arbeidsmarkt toeneemt naarmate de invloed van de vakbeweging afneemt. Dus de sociale dialoog in bedrijven met wereldwijd sterke onafhankelijke en constructieve bonden is daarbij onontbeerlijk.

Het IMF constateerde in 2014 al dat de bestrijding van werkloosheid prioriteit moet krijgen, door goed arbeidsmarktbeleid te combineren met beschermende wetgeving voor werknemers, zoals het invoeren van een minimumloon. Noodzakelijk daarvoor zijn dus ook vakbonden die onderhandelen over goede arbeidsvoorwaarden

Publicatiedatum 07 02 2017