DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

CNV bestuurders steunen Ebola preventie

Nieuws

Reactie Afrika-strategie: Gelijkwaardige samenwerking beter verankeren

Lees meer
Bij hun afscheid zamelden Eric de Macker (voorzitter van CNV Publieke Zaak) en Cees Kuiper (algemeen secretaris van CNV Onderwijs) bijdragen in voor het Ebola Fonds van CNV Internationaal. 
CNV bestuurder steunt Ebola preventie in Guinee

Sinds 1 januari vormen CNV Onderwijs en CNV Publieke Zaak een nieuwe bond, met de naam CNV Connectief. Eric de Macker (voorzitter van CNV Publieke Zaak) en Cees Kuiper (algemeen secretaris van CNV Onderwijs) hebben afgelopen weken afscheid genomen van het CNV . Beide bestuurders zijn zeer betrokken bij het werk van CNV Internationaal. Voor hun afscheid vroegen zij hun gasten dan ook geen persoonlijke kado’s, maar een bijdrage voor Ebola-projecten van CNV-partnervakbonden in Afrika. We zijn zeer verheugd dat er inmiddels is er al meer dan 2.000 euro binnengekomen is! En er komen nog steeds nieuwe giften bij.

Voorlichtingscampagnes via vakbondsnetwerken in Afrika

De bijdragen zijn bestemd voor Ebola preventie en voorlichting door CNV partnerorganisatie CNTG in Guinee. Dit jaar heeft het Ebola-virus in Afrika al vele duizenden levens gekost. Daar waar mensen met elkaar leven en werken, is risico op infectie groot. Daarom is de vakbond CNTG in Guinee een preventieve voorlichtingscampagne gestart. De Ebola epidemie zwakt weliswaar af, maar het gevaar is nog niet geweken. Er overlijden nog steeds zo'n vijftig mensen per dag aan Ebola. Vooral in Guinee verloopt het terugdringen van Ebola moeizaam, mede vanwege het wantrouwen tegen de slecht functionerende overheid. Dankzij het wijdvertakte vakbondsnetwerk, kan de CNTG veel werknemers in lokale gemeenschappen tot in de uithoeken van Guinee bereiken en voorlichten. CNV Internationaal steunt dit project met een bedrag van EUR 11.700 en heeft een speciaal Ebola Fonds opgericht om voortzetting van dit werk mogelijk te mak

Donaties Ebola Fonds

Giften zijn nog steeds hard nodig! Als u dit werk wilt ondersteunen, kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer NL16 INGB 000 12 55 300 t.n.v. CNV Internationaal, o.v.v. “Ebola Fonds”.

Publicatiedatum 04 02 2015