DonerenNieuwsbrief
Home

Brief aan de informateur

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

SER-voorzitter Mariëtte Hamer heeft de stand van zaken van de IMVO-convenanten toegelicht in een brief aan informateur Schippers. Met de IMVO convenanten spreken Nederlandse bedrijven uit verschillende bedrijfstakken af om voor hun sector één lijn te gaan trekken op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het CNV heeft deze convenanten mede ondertekend.

De deelnemende partijen gaan samenwerken aan verbeteringen die zij individueel moeilijk kunnen realiseren. Op 4 juli 2016 is als eerste het MVO Convenant voor de kledingsector ondertekend. Op 28 oktober 2016 is ook het convenant voor de bankensector gesloten. Afgelopen maart 2017 is het convenant voor duurzaam bosbeheer ondertekend.

Het textiel- en het bankenconvenant zijn afgesloten door overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en maatschapelijke organisaties. Ook in de voedings-, de metaal- en de pensioensector wordt gewerkt aan vergelijkbare convenanten

De totstandkoming maar ook het bewaken van de uitvoering van een aantal convenanten wordt gefaciliteerd door de SER. Hiermee is een nieuw instrument ontstaan om internationale ketens duurzaam en verantwoord te maken.


Brief aan de informateurMeer over de convenanten

Publicatiedatum 06 04 2017