DonerenNieuwsbrief
Home

Blog Henk van Beers uit Indonesië

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer
Blij dat ik namens het CNV mee mag helpen aan het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van deze moedige en sterke mensen.

CNV Internationaal doet regelmatig een beroep op de ervaring van collega's bij de CNV-bonden. Zo werkt bestuurder Henk van Beers van CNV Vakmensen samen met Indonesische vakbondscollega's aan een sectorale cao.

Geen gemakkelijke klus. Want dat is niet gebruikelijk in Indonesië en extra lastig omdat veel bedrijven uitbesteed werk verrichten voor internationale bedrijven. Dat gebeurt tegen afbraaklonen en onder slechte omstandigheden. Henk van Beers bezocht ook kledingfabrieken en zag daar slechte omstandigheden maar ook hoopgevende voorbeelden. Bekijk zijn fotoblog. Henk van Beers is bestuurder en werkt bij CNV Vakmensen momenteel vanuit het districtskantoor in Breda. Hij heeft gewerkt in de metaalsector en nu vooral in de voeding (cao bakkersbedrijf). Daarnaast is hij bestuurslid van "Brug naar Solidariteit" van waaruit CNV Vakmensen internationaal vakbondswerk ondersteunt.  

Sinds twee jaar is Henk betrokken bij het CNV Internationaal project, sociale dialoog West Java. Het project beoogt door overleg van vakbonden, werkgevers en overheid om te komen tot constructief, inhoudelijk en sociaal overleg. Van 19 tot 28 april ging hij aan de slag met alle partners van het project en de bedrijven die mee willen doen.  
De reis naar Bandung is lang. Eerst 18 uur vliegen naar Jakarta, daar overnachten en de dag erna door naar Bandung. Een stad met veel overblijfselen uit de koloniale tijd. Woorden als washtafel, knalpot, kantor, paskamar kom je hier nog volop tegen. 
In Bandung wordt gewerkt met een team van vakbondsmensen. Hier zijn we in gesprek over het plan van aanpak voor de komende scholingsweek en de werkzaamheden met sociale partners na deze week. Als ik weg ben moet het werk beginnen.
Overal zie je in Bandung herinneringen aan Nederland
Overal zie je arme mensen
De vergaderruimte
Een duidelijk werkschema en 35 graden hitte. Dat valt niet mee….
Vandaag staat in het teken van de training van het forum. Een soort van SER, sociale partners en overheid. Het doel is om te komen tot een sectorale cao, die oneerlijke concurrentie voorkomt en arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden verbetert. 
Hier ben ik op bezoek bij de collega van minister Asscher, alleen dan van West Java. De arbeidsmarkt: 25 miljoen werknemers. Mr Henning, is een fan van dit unieke CNV project. Als het lukt, wil hij aan verdere uitbreiding over het land meewerken. Top kerel, goeie meeting.
Gelukkig zijn er ook veilige textielfabrieken
Samen met de onderhandelaar van de fabriekscao, dat doen de dames naast hun werk. Moedige en sterke   vrouwen!
Dit is het hele Kantor (juiste woord) van KSBSI Bandung voor een gebied met 240.000 leden! (Wordt nog deels uit project betaald). 
Vandaag eens proberen of ik snel kan werken in de textiel.
Ondanks alle ellende, kan er gelukkig ook gelachen worden in de fabriek. Zeker als de grote blanke man achter de naaimachine gaat zitten en probeert een Polo te maken (niet gelukt…).
Vandaag weer een bijzondere ontmoeting. Deze vrouw is voorzitter van de textielbond, zorgt voor haar zieke man en haar kinderen. Kookt voor de buurt en werkt daarnaast ook nog 's avonds thuis om rond te kunnen komen. 
Dit beeld blijft hangen, zware werkomstandigheden, niet veilig.
Panser, de eigen KBSBI ordedienst die men inzet bij acties tegen knokploegen. Een voor ons onbekend fenomeen, paramilitair gekleed en geoefend. Zij verzorgden de vlaggenceremonie van de jarige collega vakbond.
In plaats van een verjaardagskaart nu verjaardagsrijst. Ik kreeg het eerste bord.
De verjaardag van KBSBI in Jakarta. Ik mocht daar kort spreken voor 5.000 mensen en de presidentskandidaat Jokowi. Ik heb namens het CNV de beste wensen overgebracht.
De afsluitende groepsfoto van de cursisten van Bandung. Meer over dit project  Blog "De spiraal doorbreken"

Meer over vakbondswerk in Indonesië

Publicatiedatum 06 05 2014