DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Bitterzoet in Moldavie

Nieuws

Reactie Afrika-strategie: Gelijkwaardige samenwerking beter verankeren

Lees meer

Afgelopen december werden 5 vakbondsleiders binnen de grootste suikerfabriek van Moldavie Glodeni Zahar beschuldigd van misdrijven en enkele weken onder huisarrest geplaatst. Aanleiding was dat zij zich inzetten voor betaling van achterstallig loon en premies. De curator probeert illegaal vrachtwagens te laten laden om de nog in de fabriek aanwezige suiker weg te halen. De werknemers verhinderen dat. De curator spant dan een proces aan om de vakbond de kosten van de ongebruikte vrachtwagens te laten betalen. Een bedrag van 18.500 USD. Op 17 december verwerpt de rechtbank het hoger beroep van de aanklager en bepaalt dat de gearresteerde vakbondsleiders onmiddellijk vrijgelaten dienen te worden. Intussen sleept de zaak zich voort. De rechtbank heeft besloten slechts individuele zaken in behandeling te nemen, omdat er geen vakbond zou zijn. Dat maakt het vrijwel onmogelijk voor de vakbond om nog op te komen voor de gezamenlijke belangen van de medewerkers. De werknemers staan er zo alleen voor om een beroep te doen op de beperkte rechten die zij als werknemer hebben. Internationale vakbondsorganisaties doen intussen wat zij kunnen om hun Moldavische collega’s met raad en daad terzijde te staan en proberen via internationale kanalen druk uit te oefenen. De werknemers van de suikerraffinaderij, voorheen de grootste van Moldavie, hadden al sinds juni 2009 geen loon meer ontvangen. De arrestaties volgden na meer dan een jaar van actievoeren door de vakbond voor bescherming van de werkgelegenheid te beschermen en uitbetaling van achterstallige lonen.  De fabriekseigenaren waren inmiddels falliet verklaard. De werknemers bewaakten dag en nacht de fabriekspoort om te voorkomen dat de fabriek leeggehaald zou worden.

Suikervoorraad als enige garantie
Er ligt namelijk nog 2.500 ton suiker opgeslagen met een marktwaarde van 2.8 mln dollar. Voor de werknemers is dat de enige garantie om ooit nog hun achterstallige lonen en premies te ontvangen.

Publicatiedatum 17 04 2011