DonerenNieuwsbrief
Home

Bangladesh | Doorpakken en volhouden

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

“De arbeidsomstandigheden in de kledingfabrieken in Bangladesh moeten doortastend, maar stap voor stap, worden veranderd. Al te heftige maatregelen maken dat het probleem zich verplaatst naar een andere, nog moeilijker controleerbare plek. Het is cruciaal dat werknemers en hun vakbonden zeggenschap krijgen bij de controle op veiligheid en gezondheid in de bedrijven.” Dat zegt oud-voorzitter Bart Bruggeman van CNV Vakmensen. Momenteel is Bruggeman in Bangladesh met Jan Ridder van CNV Internationaal voor overleg met lokale vakbondspartners. Zij spraken slachtoffers van de rampen in de textielfabrieken.  “Het is natuurlijk meer dan jammer dat pas zo’n enorme ramp met een kledingfabriek leidt tot de massale aandacht van westerse economieën en consumenten. Maar daardoor is het nu de kans om de veiligheid van gebouwen rigoureus aan te pakken. In een keer goed! Daar past geleidelijkheid niet. Een nieuw Rana Plaza is uit den boze.” &nb

Zeggenschap werknemers op controle

Bruggeman stelt dat het probleem niet zozeer ligt bij het ontbreken van goede afspraken. “Afspraken hoe er moet worden gebouwd en gewerkt liggen er al langere tijd. Ook de overheid in Bangladesh is daarbij betrokken. Maar het probleem ligt vooral in de controle op naleving van al die afspraken. Veel textielwerkgevers hebben lak aan afspraken met de overheid. Het is cruciaal dat werknemers in de textiel in Bangladesh en hun vakbonden zeggenschap krijgen in de controle van gezondheid en veiligheid in de bedrijven.”  “Verbetering van arbeidsomstandigheden is nu eenmaal een geleidelijk veranderingsproces, benadrukt Bruggeman. “Maar dat betekent dan tegelijk dat we goed kunnen nadenken over de te nemen maatregelen. Bangladesh kan nu vrij van invoerrechten kleding exporteren naar Europa. De Europese Unie heeft voorgesteld die vrijstelling af te schaffen, maar dat zou averechts werken.  Het enig effect dat je scoort is dat de textieldirecteuren  uitwijken naar een ander land.”
CNV Vakmensen in Bangladesh   Buiten de de internationale samenwerking via CNV Internationaal hebben CNV-bonden ook vanuit hun eigen sector internationale contacten. Zo heeft CNV Vakmensen via de stichting Brug naar Solidariteit al jarenlang de focus op Bangladesh en de slechte arbeidsomstandigheden daar, niet alleen  in de textielsector maar ook inde bouw en het transport. Via de stichting ‘Brug naar Solidariteit’ steunt CNV Vakmensen de Bengaalse textielvakbond van vakcentrale BSSF bij het trainen van vakbondsmensen en het verbeteren van de werkomstandigheden in het land te verbeteren. “Dat doen we structureel, alleen dan is de ondersteuning effectief. Daarom maken we nu afspraken om voor 2014 een serie nieuwe seminars te organiseren. “Wij trainen de mensen van BSSF in het onderhandelen met werkgevers. In het samenwerken en het creëren van draagvlak. En dat lukt. Stap voor stap wordt er gewerkt aan het opstellen en verbeteren van cao’s. “Nou en?”, zul je zeggen. Maar dat is heel belangrijk! Dat zowel werkgevers als werknemers afspraken samen vastleggen en kunnen nalezen. Beide partijen hebben dan bewijs en kunnen elkaar aanspreken.”  &nb

Gerelateerd nieuws

Publicatiedatum 26 06 2013