DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Arbeidsverbetering aan het begin van de voedselketen

Nieuws

Reactie Afrika-strategie: Gelijkwaardige samenwerking beter verankeren

Lees meer
Vakbonden in Honduras, Colombia, Costa Rica, Ghana, Indonesië en Zuid-Afrika implementeren sectorspecifieke initiatieven

Vakbonden in Honduras, Colombia, Costa Rica, Ghana, Indonesië en Zuid-Afrika implementeren in het kader van het Workers Empowerment Project sectorspecifieke initiatieven ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de landbouw- en voedselsector. Met financiële steun van CNV Internationaal kon Fairfood deze vakbonden training aanbieden en hen ondersteunen bij de ontwikkeling van specifieke campagnes gericht op verbetering van de arbeidsomstandigheden van hun leden die aan het begin van de voedselketen werkzaam.

Veiliger werk in meloenteelt Honduras

De productie van meloenen in de achtergestelde regio Choluteca is de laatste tien jaar enorm toegenomen. Helaas merken de arbeiders niets van de winsten die de export oplevert. Onderzoek laat zien dat het welzijn van arbeiders op diverse vlakken kan worden verbeterd. Veel arbeiders kampen met gezondheidsproblemen en het gebrek aan beschermende materialen lijkt daar de oorzaak van te zijn. Om dit probleem aan te pakken heeft CGT een interventiestrategie ontwikkeld, die erop gericht is het risico van blootstelling van werknemers aan schadelijke stoffen te beperken. Door de campagne zouden 5000 arbeiders in de meloenindustrie de juiste beschermingsmiddelen moeten krijgen en deze ook moeten gebruiken.

Minder gezondheidsrisico’s in de suikerrietsector in Costa Rica

Vakbondsorganisatie CMTC uit Costa Rica richt zich op de suikerrietindustrie, een sector met veel gezondheidsrisico’s voor arbeiders. Samen met de grootste suikerrietplantage in Costa Rica wil CMTC een trainingsprogramma opzetten voor werknemers: enerzijds om werknemers bewuster te maken van de gezondheidsrisico’s van het telen en verwerken van suikerriet en anderzijds om werknemers te leren hoe ze risico’s bij hun werk kunnen beperken.

Onderwerpen die tijdens deze training worden behandeld zijn o.a. ‘Werken met chemische stoffen’ en ‘Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen op de werkvloer’.

Meer werkzekerheid in de bananenindustrie in Colombia

In de regio Urabá heeft de bananenindustrie de afgelopen jaren aan belang verloren. Recente internationale handelsovereenkomsten hebben ertoe geleid dat investeerders juist meer geïnteresseerd zijn in niet-traditionele gewassen, zoals ananas. Dit heeft tot een uitbreiding van ananasplantages in de regio geleid. Ananas is een arbeidsintensiever gewas dan banaan, maar de sector is minder georganiseerd. Volgens onderzoek door de Colombiaanse vakcentrale CGT lopen momenteel zo’n 2000 arbeiders in de bananensector het risico om hun baan te verliezen of onder slechtere arbeidsomstandigheden een baan in de ananassector te moeten accepteren. Omdat dit een ongewenste situatie is, heeft CGT Colombia een campagne voorgesteld die erop is gericht werknemers hun huidige arbeidsomstandigheden te laten behouden, ook wanneer ze moeten overstappen naar de ananasplantages.

Meer werkzekerheid voor contractarbeiders bij palmoliebedrijven in Indonesië

Veel palmoliebedrijven in de regio Riau werken met ingehuurde krachten. Volgens onderzoek uitgevoerd door KSBSI heeft dit een negatieve uitwerking gehad op de arbeidsomstandigheden van zo’n 3000 ingehuurde krachten bij palmoliebedrijven in diverse gebieden. Problemen zijn vooral de lage lonen, het gebrek aan of lagere toeslagen en het gebrek aan veiligheids- en gezondheidsnormen, sociale zekerheid en medische zorg. Om dit probleem op te lossen heeft KSBSI een campagne voorgesteld die erop is gericht om de arbeidsomstandigheden van ingehuurde krachten bij palmoliebedrijven in Riau te verbeteren. Hiervoor wil de vakbond 150 lokale vakbondsmedewerkers leren hoe te netwerken, lobbyen en campagnes te voeren.

Bestrijding van kinderarbeid op cacaoplantages in Ghana

Kinderarbeid blijft een probleem in de cacaosector in Ghana. Onderzoek door GFL geeft aan dat kinderarbeid nog steeds voorkomt, ondanks de inspanningen die overheidsdiensten de afgelopen jaren hebben gepleegd. Het campagnevoorstel is er vooral op gericht om boeren bewuster te maken van de negatieve effecten wanneer ze hun kinderen op de cacaoplantages laten werken.

Opzetten fair trade programma voor fruit in Zuid-Afrika

CONSAWU erkent de behoefte aan betere arbeids- en leefomstandigheden van landarbeiders in de fruitsector. Het campagnevoorstel richt zich op het vergroten van steun onder landarbeiders voor het SIZA-initiatief in de provincie Westkaap. Het SIZA-initiatief is een fairtradeprogramma opgezet door fruitproducenten in Zuid-Afrika, in samenwerking met CONSAWU. Het programma omvat ook een gedragscode. Men gelooft in een maatschappelijke dialoog en wil alle betrokken partijen samenbrengen in regionale overlegverbanden, om zo de arbeidsomstandigheden van de arbeiders te verbeteren.

Publicatiedatum 06 01 2014