DonerenNieuwsbrief

 “Akwaaba betekent welkom. Dat is ook het overheersende gevoel: hartelijke mensen die me zeer welkom heten. Abraham Koomson is voorzitter van de vakcentrale van de GFL (Ghana Federation of Labour). Een man met een historie van vrijheidsstrijd en reputatie van opkomen voor wie niet sterk is. Hij inspireert me als hij praat over hoe hij met GFL zijn plek heeft moeten bevechten in het vakbondslandschap van Ghana. Hij spreekt mensen aan op hun sterktes en is pro-actief in het zoeken van oplossingen.

We waren uitgenodigd door de bond van hotelpersoneel om hen te bezoeken op hun werkplek in het Africa Regent Hotel. Goed om te horen hoe het management samen met onze bond in staat is geweest om de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers te regelen. Afspraken maken is belangrijk, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. GFL staat hierbij voor Fatsoenlijk Werk waarbij mensen beloond worden al naar gelang hun verantwoordelijkheden. Fatsoenlijk Werk is ook het adagium van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO, dat wij van harte ondersteunen en uitdragen in ons werk.

Na drie dagen Ghana ben ik er trots op dat het CNV hier aanwezig is met advies en steun. De wereld is groter dan Nederland alleen en we zijn onderling afhankelijk van elkaar geworden. CNV gelooft in redelijke verdeling, ook over de landsgrenzen heen. Onze samenwerking met GFL in Ghana (en de samenwerking met andere vakbondspartners in andere ontwikkelingslanden) staat hoog op de agenda in onze organisatie.” Jaap Smit Tot donderdag 18 augustus is CNV-voorzitter Jaap Smit op bezoek bij vakbondsorganisaties in Ghana en Togo. Vandaag ontvingen wij zijn tweede weblog…

Publicatiedatum 18 08 2010