DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Aanscherping eisen voor exportkrediet

Gelijke beoordeling voorkomt oneerlijke concurrentie

De landen van de OESO hebben ingestemd met een aanscherping van de sociale en milieu-eisen bij het afsluiten van exportkredietverzekeringen. Nederland voert de nieuwe eisen onmiddellijk door bij de beoordeling van nieuwe projecten. Margreet Vrieling, beleidsadviseur voor CNV Internationaal reageert positief.
Overheid verzekert riskante export
Nederlandse bedrijven kunnen zich al sinds jaar en dag bij de Nederlandse overheid verzekeren tegen de betalingsrisico's van exporten naar risicovolle landen. Reden is dat er die elders niet te verzekeren zijn. De lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling OESO moeten bij de beoordeling van aanvragen inschatten wat de gevolgen van projecten op het milieu zijn. Dat gebeurt aan de hand van actuele internationale standaards, zoals die van de Wereldbank. Arbeidsomstandigheden tellen mee bij beoordeling exportkredieten
Deze standaards zijn nu uitgebreid met normen op sociaal terrein, zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid, inheemse bevolkingsgroepen en cultureel erfgoed. 'Het is belangrijk dat er nu ook meer informatie over projecten vooraf beschikbaar moet komen', vervolgt Margreet Vrieling:. 'Dat verhoogt de transparantie'. Informatie over potienteel risicovolle projecten zullen de OESO-landen voortaan eerder publiceren. Gelijke beoordeling voorkomt oneerlijke concurrentie
Deze maatregelen leiden tot een verhoogde duurzaamheid van verzekerde exporten. Dit past binnen het kabinetsbeleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast ontstaat er een gelijk speelveld tussen OESO-landen. Dit voorkomt oneerlijke concurrentie. De lidstaten van de OESO zullen proberen andere exporterende landen, die geen lid zijn van de OESO, daarbij te betrekken

Publicatiedatum 25 06 2007