DonerenNieuwsbrief
Home

Conferentie mensenrechten in de kledingindustrie

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

Het Strategisch Partnerschap voor de verbetering van arbeidsrechten in de kleding productieketen organiseert op 18 mei een gezamenlijke conferentie in Den Haag. De focus van de conferentie is gericht op het delen van goede voorbeelden uit de praktijk en samenwerking met het oog op verduurzaming van de kledingindustrie.

De conferentie brengt kledingmerken, vakbonden, maatschappelijke organisaties, overheden, internationale organisaties en andere belanghebbenden bij elkaar die een rol spelen bij het stimuleren van veranderingen.

Christiaan Rebergen, Directeur Generaal voor Internationale samenwerking zal namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken de conferentie openen. Sprekers zijn onder andere Jennifer Schappert van de OECD en Jef Wintermans, de coördinator van het Nederlands Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Belangrijkste conferentiethema’s zijn leefbaar loon, sociale dialoog en geweld tegen vrouwen op het werk.

Het programma omvat onder andere:

  • Paneldiscussie met deskundigen over wie nodig zijn om verandering in de industrie op gang te brengen en het belang van grondige due diligence in kleding productieketens.

  • Inspirerende best practices over effectieve manieren om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

  • Interactieve workshops over leefbaar loon, constructieve sociale dialoog en het terugdringen van geweld op de werkvloer.

De conferentie is met name bedoeld voor bovengenoemde stakeholders. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Informatie en aanmelding: conference18may@congresbureau.nl

Meer informatie over programma, workshops en sprekers

Het strategisch partnerschap voor de transformatie van de textielproductieketen is een innovatief programma gericht op verbetering van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Het is een initiatief van de Fair Wear Foundation, Mondiaal FNV , CNV Internationaal en het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Publicatiedatum 01 05 2017