DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Werken aan sociale dialoog in Latijns-Amerika

CSA Carolina Danzas

CNV Internationaal werkt in Latijns-Amerika niet alleen samen met nationale vakbondsorganisaties maar ook met andere organisaties. Met de regionale organisaties CSA werkt CNV Internationaal bijvoorbeeld aan training van lokale vakbonden in Guatemala. Carolina Dantas, een jonge medewerker van deze vakbondskoepel voor het Amerikaanse continent vertelt over het werk van de CSA.

"Veel landen kampen met vergelijkbare arbeid gerelateerde problemen. Het is mijn werk om samen oplossingen te zoeken en succesvolle activiteiten te delen en op te schalen. Daarbij moeten we als vakbeweging zelfkritiek niet uit de weg gaan en onszelf hervormen."

"In de meeste Latijns-Amerikaanse landen, van Haïti tot Guatemala is het aandeel informeel werk enorm, bijna 84% van de beroepsbevolking heeft geen vaste baan. Als Confederación Sindical de las Americas CSA steunen we deze landen om werkgelegenheid te stimuleren en ook voor wie geen baan heeft toch meer zekerheid - vooral op sociaal terrein - te realiseren. “

No mas violencia

Een voorbeeld van samenwerking door de CSA in Latijns-Amerika is ook is de regionale “no mas violencia” campagne over geweld tegen vrouwen op de werkvloer. “We hebben een mensenrechtennetwerk dat in actie komt bij schendingen. Als er in een land een vakbondsleider gevangen gezet wordt of vermoord vanwege vakbondswerk dan brengen vakbondsorganisatie uit verschillende landen dat onder de aandacht”, vertelt Carolina Dantas.

“Het is zo belangrijk dat regeringen van landen als Guatemala of Haiti merken dat schendingen niet onopgemerkt blijven in het buitenland. Daarnaast geeft het mensen die onrechtmatig bejegend worden moed om te weten dat ze er niet alleen voor staan. Dat is voor mij de belangrijkste drijfveer bij mijn werk.“

Berta Caceres een inspirerend voorbeeld

"Daarom heeft de moord op activista Berta Caceres uit Honduras me zo geraakt. Vanwege haar inzet voor kwetsbare groepen boeren. was zij een inspirerend voorbeeld voor mij persoonlijk. Het is belangrijk dat deze moord niet onbestrafd blijft en ook op het niveau van de Internationale Arbeidsorganisatie aan de orde komt en onderzocht wordt. Berta Caceres zette zich in voor inheemse groepen, voor hun recht op de grond waar ze al generaties lang wonen. Er is veel racisme en discriminatie in Latijns-Amerika, bijvoorbeeld van groepen nakomelingen van slaven die de Afrikaanse cultuur uit hun land van herkomst levend willen houden.”

Geef jongeren de vijf

“Nog een voorbeeld van samenwerking vanuit de CSA,” vervolgt Carolina Dantas, is de “da me esos cinco” (geef me de vijf) campagne. Die is erop gericht om jongeren bewust te van hun vijf belangrijkste arbeidsrechten. In een aantal Latijns-Amerikaanse landen is er afgelopen 10 jaar economische groei geweest. Door de crisis in 2013 hebben echter veel mensen hun werk verloren. We krabbelen nu weer langzaam een beetje op. Maar regeringen houden onvoldoende rekening met de belangen van werknemers. Terwijl jeugdwerkloosheid een groot probleem is, dat ernstige bijwerkingen heeft doordat veel jongeren in de criminaliteit belanden in landen als Honduras en Guatemala.”

Training sociale dialoog voor lokale vakbonden

“Als Latijns-Amerikaanse vakbeweging CSA is het belangrijk dat we samenwerken, dat doen we zowel op het terrein van werkgelegenheid, maar ook als het gaat over fatsoenlijk werk in internationale toeleveringsketens. Ik ben ook erg blij met de samenwerking met CNV Internationaal bij het trainen van lokale vakbonden in Guatemala op het terrein van sociale dialoog. Dat doen we heel concreet en praktijkgericht aan de hand van mappings van specifieke sectoren."

Publicatiedatum 26 10 2016