DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

EU roadmap voor human rights & business

Nieuws

Reactie Afrika-strategie: Gelijkwaardige samenwerking beter verankeren

Lees meer
EU Roadmap to Business and Human Rights

Ter bevordering van de invoering van de agenda van de EU en haar lidstaten voor mensenrechten in het bedrijfsleven, organiseert het Europees maatschappelijk middenveld in samenwerking met het Koninkrijk der Nederlanden een pan-Europese multi-stakeholderconferentie tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap, in het voorjaar van 2016.

Op 11 mei 2016 komen beleidsmakers, politici, zakelijk leiders, onderzoekers, en vertegenwoordigers van NGO's en vakbonden bijeen in Amsterdam om te bespreken hoe de invoering van de EU-agenda voor mensenrechten in het bedrijfsleven bespoedigd kan worden.

5 jaar VN Richtlijnen voor bedrijfsleven en mensenrechten

De Europese Unie zou een grote internationale rol kunnen spelen op het gebied van mensenrechten in het bedrijfsleven. De introductie van de VN Richtlijnen voor bedrijfsleven en mensenrechten vijf jaar geleden was een mijlpaal. Hiermee beschikt de EU over belangrijke middelen om de naleving van mensenrechten in bedrijven te bevorderen.

Hoewel de EU-lidstaten hebben toegezegd de VN Richtlijnen te zullen naleven, laat de praktijk veel te wensen over.

Stappenplannen Nederlands voorzitterschap

Het Nederlands voorzitterschap stelt een tweeledige aanpak voor, waarbij de VN Richtlijnen zowel EU-breed als op nationaal niveau worden ingevoerd. Dit betekent dat de EU en alle lidstaten eenduidige stappenplannen moeten ontwikkelen met betrekking tot mensenrechten in het bedrijfsleven, met inbegrip van de noodzakelijke juridische en beleidswijzigingen.

Wij nodigen beleidsmakers, politici, zakelijk leiders, onderzoekers, en vertegenwoordigers van NGO's en vakbonden van harte uit om gezamenlijk te bespreken hoe we vooruitgang kunnen boeken op dit gebied, op 11 mei 2016 in Amsterdam

Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Meld u hier online aan

Een nader uitgewerkte agenda volgt binnenkort.

Plaatsen worden in april 2016 toegewezen en bevestigd.

CNV Internationaal is partner van deze conferentie.

Publicatiedatum 24 02 2016