DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Cambodjaanse antivakbondswet toch aangenomen

Vakbondswerk binnenkort onmogelijk in Cambodjaanse kledingindustrie


Ondanks alle protesten van zowel de vakbeweging, kledingmerken als de ILO, heeft het Cambodjaanse parlement een nieuwe vakbondswet goedgekeurd. Volgens Ath Thorn van vakbondsorganisatie CLC is de wet een ernstige inperking van de vrijheid van werkenden om zich te organiseren.

Volgens Ath Thorn van de Cambodian Confederation of Labour wordt het nog moeilijker voor vakbonden om op te komen voor de belangen van werkenden onder andere in de vele textielfabreiken in Cambodja:

  • De wet legt nieuwe beperkingen op aan het recht om te staken.
  • Ook heeft de overheid meer mogelijkheden om zich te mengen in interne aangelegenheden van onze vakbondsorganisaties.
  • Het is door deze wet zelfs mogelijk om bestaande vakbonden te ontbinden.
  • Tegelijk zijn er nauwelijks sancties als werkgevers die arbeidsrechten schenden door oneerlijke arbeidspraktijken.”

Schending internationale arbeidsrechten

De wet betekent een schending van internationale arbeidsconventies die notabene door Cambodja zijn goedgekeurd, zoals het recht op vrijheid van organisatie. Oppositieleden in het parlement onthielden zich van stemming. De steun van de regerende partij van premier Hun Sen was echter voldoende voor goedkeuring.

Vakbondsleden die vreedzaam protesteerden op het moment van de stemming over de nieuwe wet werden met grof geweld verjaagd, waarbij verschillende gewonden vielen.

Het risico voor de kledingindustrie - voor Cambodja economisch van groot belang - is dat grote kledingmerken het land de rug toekeren vanwege het risico op reputatieschade door de voortdurende schendingen van arbeidsrechten.

CNV Internationaal steunt in Cambodja projecten van vakbondsorganisatie CLC.


Publicatiedatum 30 04 2016