DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Binnenkort geen vakbonden meer in Cambodja?

Cambodja, vakbond, arbeidsrecht

Als de nieuwe vakbondswet wordt goedgekeurd dreigt onafhankelijk vakbondswerk in Cambodja onmogelijk te worden, vreest Ath Thorn, voorzitter van vakbondsorganisatie CLC (partnerorganisatie van CNV Internationaal). Deze we is een inperking van zowel het recht om vakbonden op te richten, als van het recht om te protesteren. Het wetsvoorstel is daarmee strijdig met ILO conventies die Cambodja heeft geratificeerd.

“Als dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd zonder de aanpassingen die we eerder hebben voorgesteld, dan verwacht ik dat er geen enkele onafhankelijke vakbond overblijft. Dat betekent vrij spel voor misbruik van werknemers.”

Bonden eisen inzicht wetsvoorstel

Een groep van meer dan 20 Cambodjaanse vakbondsleiders heeft voor het parlement een petitie gepresenteerd met de oproep de indiening van de nieuwe vakbondswet uit te stellen. De bonden eisen opnieuw inzage in de volledige tekst van het controversiële wetsontwerp.

Het wetsontwerp is afgelopen vrijdag 13 november naar de ministerraad gestuurd. Vervolgens komt het deze week in het parlement. Naar verwachting zal het voorstel daar eenvoudig passeren aangezien de regerende Cambodjaanse Volkspartij in de meerderheid is in het parlement.

Strijdig met door Cambodja geratificeerde ILO-conventies

De regering verklaart rekening te hebben gehouden met de inbreng van alle stakeholders, en ook van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO (de VN organisatie voor arbeid). Dat is klinkklare
onzin.

De vakbonden en werkgevers protesteerden hevig tegen een eerdere versie van de wet. Deze laatste versie is zelfs nooit openbaargemaakt. De vorige versie was strijdig met de ILO Conventies die Cambodja heef geratificeerd. De ILO heeft Cambodja daarvoor meerdere malen gewaarschuwd.

Ook de werkgevers zagen dat hun constructieve opmerkingen niet serieus genomen waren. De vakbonden overwegen nadere actie. Het werk van vakbonden wordt in deze wet onmogelijk gemaakt door extreme eisen van representativiteit. De meeste bonden, en zeker de onafhankelijke CLC die wordt ondersteund door het CNV, zouden bij strikte handhaving illegaal worden.

Publicatiedatum 18 11 2015