DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

MVO convenanten in risicosectoren

In de belangrijkste risicosectoren worden momenteel convenanten voorbereid, die gericht zijn op verbetering van de naleving van arbeidsrechten, mensenrechten en milieunormen in de wereldwijde productieketen. 

Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wil dat de risicosectoren in de nabije toekomst convenanten sluiten, waarbij de sector concreet invulling moet geven aan het voorkomen en uitbannen van diverse schendingen. Vanaf het begin van het proces hebben de Nederlandse vakbonden er voor gepleit om in de convenanten de fundamentele ILO-arbeidsnormen goed te verankeren.  In 2016 moeten er tenminste 10 convenanten zijn afgesloten in de volgende risicosectoren:

 • Bouw
 • Chemie 
 • Detailhandel
 • Energie
 • Financiële sector
 • Groothandel
 • Hout en Papier
 • Land- en Tuinbouw
 • Metaal
 • Elektronica
 • Olie en Gas
 • Textiel en Kleding
 • Voedingsmiddelen

Misstanden in productieketens voorkomen en uitbannen

Deze sectoren hebben te maken met misstanden in hun internationale productieketen op het gebied van:
 • fundamentele arbeidsrechten
 • mensenrechten
 • milieunormen.
Om die misstanden goed in kaart te brengen is het uitermate belangrijk de dialoog aan te gaan met lokale vakbonden in de landen waar geproduceerd en/ of ingekocht wordt. Alleen op die manier kunnen de sociaal economische risico’s gebalanceerd gewogen worden. Samen met lokale vakbonden kan gewerkt worden aan structurele oplossingen voor schendingen aan het begin van de productieketen.

Cruciale elementen van de sectorriscoanalyse

In alle schakels van de keten is het respect voor de 4 fundamentele arbeids- en mensenrechten en leefbaar loon het cruciale element. Deze onderdelen zijn belangrijke input voor elk te vormen convenant:
 • Vrijheid van organisatie en het recht op collectieve onderhandelingen
 • Het uitbannen van elke vorm van dwangarbeid
 • Afschaffing van kinderarbeid
 • Het uitbannen van discriminatie
Op basis van de uitkomsten van de sector risico analyse (SRA) en due diligence per bedrijf / organisatie kan de aandacht verschillen die elk van deze 4 rechten krijgt. De inhoud mag echter niet onder doen voor de OESO richtlijnen. Klachten over de inhoud kunnen voorgelegd worden aan het Nationaal Contact Punt NCP dat functioneert  als “grievance mechanism” (klachten instantie). De SER heeft in april 2014 over dit onderwerp het Advies IMVO-convenanten uitgebracht. Meer informatie: MVO adviseur Karen Bouwsma, k.bouwsma@cnv.nl

Publicatiedatum 17 06 2015