DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Verbeteren van arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie

Nieuws

Reactie Afrika-strategie: Gelijkwaardige samenwerking beter verankeren

Lees meer
Ondertekening strategisch partnerschap met Ministerie van Buitenlandse Zaken

Fair Wear Foundation, CNV Internationaal en Mondiaal FNV hebben op 18 december 2015 een partnerschapovereenkomst ondertekend met het Ministerie van Buitenlandse Zaken om de arbeidsomstandigheden en rechten van arbeiders in de toeleveringsketens van de kledingindustrie in Zuid- en Zuidoost-Azië en Oost-Afrika te verbeteren.

Pleiten en beïnvloeden op basis van feiten

Het vijfjarige partnerschap dat door de Fair Wear Foundation wordt geleid, maakt deel uit van het beleidskader 2016-2020 'Samenspraak en Tegenspraak' van het ministerie en heeft betrekking op projecten in Bangladesh, Cambodja, India, Indonesië, Myanmar, Vietnam, Pakistan en Ethiopië. Het biedt de deelnemende organisaties een unieke kans om gedegen bewijsmateriaal te verzamelen dat hun mogelijkheden versterkt om spelers te beïnvloeden en voor verbeteringen te pleiten.

Het maakt vakbonden en het maatschappelijk middenveld in de gebieden waar het partnerschap actief wordt ook sterker door middel van capaciteitsopbouw. Door training op de productievestigingen leren arbeiders hun rechten kennen en verdedigen. De betrokkenheid van kledingmerken zorgt ervoor dat alle spelers in de toeleveringsketen deel uitmaken van de verandering.

Tastbare resultaten

Deze unieke combinatie van vakbonden, maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven in de sector levert een beter begrip op van de rol van elke speler in de sector. Door de nadruk van het programma op merken en fabrieken krijgen de partners toegang tot de toeleveringsketens van de kledingindustrie, de mogelijkheid om direct aan verandering te werken en kunnen de resultaten worden geëvalueerd. Het partnerschap, en vooral de rol van de vakbonden, speelt een onmisbare rol in de sociale dialoog tussen arbeiders, vakbonden, werkgevers en overheidsinstellingen.

De verschillende projecten stellen de organisaties in staat om te zien welke effecten hun werk heeft op de toeleveringsketen en op het leven van arbeiders in de textiel- en kledingindustrie in verschillende landen. En de verzamelde gegevens dienen voor de verdere verfijning van de verschillende programma's van elke organisatie, waardoor deze nog beter worden toegesneden op de specifieke plaatselijke, landelijke en regionale behoeften.

Betere coördinatie

Fair Wear Foundation, de leidende partner, is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die met bedrijven en fabrieken samenwerkt om de arbeidsomstandigheden voor arbeiders in de kledingindustrie te verbeteren.

Vakbond CNV Internationaal en zijn partnerorganisaties hebben als doel het wereldwijd verbeteren van arbeidsrechten, een specifiek onderdeel van onze mensenrechten. In het bijzonder stelt CNV Internationaal zich ten doel om armoede te bestrijden en bij te dragen aan fatsoenlijk werk in ontwikkelingslanden, op basis van internationale solidariteit, eigen verantwoordelijkheid, sociale dialoog en pluralisme. Daarom richten vakbonden zich in de discussie over de sociale effecten in verantwoordelijk ketenbeheer op de leef- en werkomstandigheden van de arbeiders in de productie- en toeleveringsketen.

Mondiaal FNV is een stichting binnen de FNV die werkt aan het verbeteren van arbeidsrechten en arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden en transitielanden. Via Mondiaal FNV steunt de FNV vakbonden en aanverwante organisaties in deze landen. Mondiaal FNV richt zich op zaken zoals fatsoenlijk werk, vakbondsrechten, het verbeteren van vrouwenrechten en het uitbannen van kinderarbeid.

Publicatiedatum 18 12 2015