DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

CNV Vakmensen tekent Green Deal

Duurzaam bosbeheer beschermt ook werknemers in de keten.

Met nog 26 andere organisaties heeft voorzitter Arend van Wijngaarden namens CNV Vakmensen afgelopen 20 juni de Green Deal Bevorderen Duurzaam Bosbeheer ondertekend. Duurzaam bosbeheer is niet alleen belangrijk voor het milieu, maar beschermt ook de werknemers in de bosbouw. Duurzame bosbouw zorgt er immers voor dat bos behouden blijft, zodat ook werkgelegenheid behouden blijft. In duurzaam beheerde bossen is er geen sprake van illegale houtkap en wordt niet meer hout geoogst dan er weer bijgroeit. Hout blijft dan altijd beschikbaar als hernieuwbare grondstof en de economische positie van bevolkingsgroepen die van het bos afhankelijk zijn wordt beter beschermd. 

Alle ketenpartners vertegenwoordigd

Door de Green Deal is een netwerk gevormd dat verder kan werken aan het verduurzamen van de houtketen. Knelpunten kunnen mogelijk eerder en beter worden opgelost omdat alle ketenpartners vertegenwoordigd zijn. De Green Deal maakt onderdeel uit van de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu geven, in samenwerking met de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, uitvoering aan deze agenda. Op die Uitvoeringsagenda staan zestien acties om de synergie tussen economie en natuurlijk kapitaal te bevorderen. Meer: Green Deal op youtube

Publicatiedatum 01 10 2013