DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

ILO Blog - Race to the middle

Blog 1 - Uit alle hoeken van de wereld zijn in Genève ruim 3.000 vertegenwoordigers van regeringen, vakbonden en werkgevers gearriveerd. Zij nemen deel aan de jaarlijkse conferentie van de ILO, de Internationale Arbeidsorganisatie van 5 – 20 juni. Het CNV leidt dit jaar de Nederlandse werknemersdelegatie. Wat is het belang van dit “polderen op wereldschaal” en wat gebeurt er omheen? Martijn Hordijk is erbij namens het CNV als plaatsvervangend gedelegeerde van de Nederlandse werknemersdelegatie. Hij houdt komende dagen een weblog bij en stuurt updates via twitter Belangrijkste onderwerpen op de agenda van de ILO-conferentie zijn dit jaar sociale dialoog, 'groene banen' en vergrijzing. Ook zullen zoals elk jaar de ergste gevallen van arbeidsrechtenschendingen in de wereld onder de loep worden genomen, met specifieke aandacht voor Birma.

Het CNV leidt dit jaar de Nederlandse werknemersdelegatie en neemt ook deel aan het comité dat bespreekt hoe sociale dialoog nationaal en internationaal versterkt kan worden.

Op papier onderschrijven alle lidstaten van de ILO het belang van sociale dialoog. Dat dit de praktijk lang niet altijd zo te zijn is te verwachten in landen waar men het niet zo nauw neemt met democratie. Maar ook in bijvoorbeeld EU-lidstaten in Zuid- of Oost-Europa komt de sociale dialoog in de knel door harde bezuinigingen als gevolg van de economische crisis.

Landen in opkomende economieën, met name in Latijns-Amerika, grijpen de crisis juist aan als een kans om sociale dialoog te versterken. Juist in gevestigde economieën staat de sociale dialoog onder druk. Een race to the middle noemt de ILO deze wereldwijde trend.  Genève, 5 juni 2013 Martijn Hordijk
  • Volg ook dagelijks de updates via twitter
  

Publicatiedatum 05 06 2013