DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Overzicht van een gevaarlijk jaar

Nieuws

Reactie Afrika-strategie: Gelijkwaardige samenwerking beter verankeren

Lees meer

Wie durft op te komen voor arbeidsrechten riskeert in steeds meer landen ontslag, arrestatie, gevangenschap of erger. 76 mensen kwamen in afgelopen jaar om het leven vanwege hun vakbondsactiviteiten. Wereldvakbondsorganisatie ITUC onderzocht de situatie in 143 landen en concludeert dat 2011 een moeilijk en vaak gevaarlijk jaar was voor vakbondswerk, De ITUC signaleert dat vrouwen daarbij een extra kwetsbare groep vormen.

Colombia bleef het meest gevaarlijke land, met 35 dodelijke slachtoffers, gevolgd door Guatemala met tien slachtoffers. In Azië kwamen acht vakbondsleiders om.

Opvallende trends:

  • regeringen leven de arbeidswetgeving niet na

  • arbeidsinspectie en de bescherming van werknemers schiet tekort door onvoldoende financiële middelen 

  • migranten werknemers over de hele wereld, vooral in de Golfstaten kampen met misbruik en onvoldoende rechten,

  • de grotendeels vrouwelijke beroepsbevolking in de exportproductiezones wordt over de hele wereld geëxploiteerd

  • 100 miljoen huishoudelijk werkers vormen een van de meest kwetsbare groepen
“Grote groepen werkenden missen werkzekerheid", concludeert ITUC leider Sharan Burrow. Het ontbreekt hen aan de meest basale rechten zoals collectieve onderhandelingen en vrijheid van organisatie.” Het complete Engelstalige rapport

Publicatiedatum 10 09 2012