DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Arbeidsrechten gewogen

Nieuws

Reactie Afrika-strategie: Gelijkwaardige samenwerking beter verankeren

Lees meer

Werkenden doen wereldwijd een beroep op basisrechten als fatsoenlijk werk en een fatsoenlijk leven. Inschrikbarend veel landen waar werknemers meer economische rechten opeisen en meer vakbondsvrijheid vragen, antwoorden regeringen en bedrijven met repressie, ontslag, geweld, doodsbedreigingen tot zelfs moordaanslagen. Dat concludeert Sharan Burrow, algemeen secretaris van wereldvakbondsorganisatie ITUC op basis in het jaarverslag over schendingen van vakbondsrechten in 143 landen.
 
Voor 2010 maakt de ITUC melding van:

  •     90 moordaanslagen op vakbondsleden (van wie 49 in Colombia en 10 in Guatemala)
  •     75 doodsbedreigingen en 2.500 aanhoudingen
  •     minstens 5.000 ontslagen vanwege vakbondswerk

Een wereldwijde trend waarop het rapport de aandacht vestigt, is ook dat bepaalde regeringen de arbeidswetgeving niet naleven en de arbeidsinspectie onvoldoende financieren.

Het valt ook op dat de rechten van bepaalde groepen werknemers vaker geschonden worden: migranten en (hoofdzakelijk vrouwelijke) werknemers in vrijhandelszones.

90 vakbondsleden vermoord

Ook dit jaar stond Latijns-Amerika bovenaan, met een steeds hoger aantal moordaanslagen in Colombia (49) en in Guatemala (10), en daarbij nog eens 20 moordpogingen in Colombia en 2 in Guatemala. Ook in Bangladesh, Brazilië, Honduras, Oeganda, Pakistan, de Filippijnen, El Salvador en Swaziland werden aanslagen gepleegd op vakbondsleden. In Iran werd een leerkracht na een schijnproces ter dood veroordeeld en opgehangen, dit ondanks de internationale protestacties tegen deze schending van de meest elementaire rechtsnormen.

Vakbondsorganisaties blijven actief ondanks geweld

In de republiek Belarus, in Birma, Cambodja, Djibouti, Rusland, Honduras, Iran, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Mexico, de Filippijnen, Swaziland en in Zimbabwe blijven heel wat vakbondsorganisaties actief, ondanks geweldplegingen en aanhoudende bedreigingen. Werknemers en werkneemsters die deelnemen aan stakingsacties of aan andere vakbondsactiviteiten worden opgepakt of worden het slachtoffer van geweld. In landen als Saoedi-Arabië, Birma of ook de Verenigde Arabische Emiraten blijft elk vakbondswerk volstrekt verboden. In andere landen is elke vakbondsactiviteit dermate aan banden gelegd dat een doeltreffende vakbondsvertegenwoordiging zo goed als onmogelijk wordt. In China, Cuba, Noord-Korea, Laos, Syrië en Vietnam bestaat er nog steeds maar één officiële, regeringsgetrouwe of regeringsgebonden vakbond. Meer

Publicatiedatum 06 07 2011