DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Hapje achteruit | Face your food

Nieuws

Reactie Afrika-strategie: Gelijkwaardige samenwerking beter verankeren

Lees meer
Eet en film jezelf en doe mee met de wereldwijde Face your food campagne

Sta jij er wel eens bij stil waar je eten vandaan komt? De viral video campagne ‘Face Your Food’ brengt een wereldwijde online community bijeen die zich hard maakt voor een duurzame voedselindustrie. De productie van voedsel heeft serieuze gevolgen voor mens en milieu. Duizenden dier- en plantensoorten worden bedreigd door schadelijke landbouwpraktijken. Over de hele wereld worden boeren benadeeld door oneerlijke handelspraktijken. De viral video campagne ‘Face Your Food’ nodigt mensen uit alle landen uit om de industrie ter verantwoording te roepen over hoe ons voedsel wordt geproduceerd. CNV Internationaal steunt de FAce your Food campagne van Fair Food. Maatschappelijke verantwoordelijkheid
De voedsel- en drankenindustrie heeft zowel het vermogen als de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de productie van het voedsel dat we eten geen schade toebrengt aan onze planeet. Fairfood International, een lobbyorganisatie zonder winstoogmerk, stimuleert voedselbedrijven om hun verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat hun producten duurzaam zijn.

Wereldwijde online steun
Om multinationals zover te krijgen dat zij hun productie en handelspraktijken veranderen is veel publieke steun nodig. Ter gelegenheid van de VN Wereldvoedseldag op 16 oktober lanceert Fairfood daarom de viral video campagne ‘Face Your Food’. In de campagne worden mensen uitgenodigd om zichzelf te filmen terwijl ze iets opeten. De video wordt daarna automatisch vertraagd en achterstevoren afgespeeld.

Eet en film jezelf op : www.face-your-food.orgCNV Internationaal werkt samen met Fair Food en steunt de campagne Face your food

Publicatiedatum 18 11 2010