DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Eerste vakbond in export productie zone Togo

Nieuws

Reactie Afrika-strategie: Gelijkwaardige samenwerking beter verankeren

Lees meer

Voor het eerst is het in Togo werknemers in de exportproductiezone gelukt een vakbond op te richten. 87 werknemers, onder wie veel jongeren en vrouwen, uit 8 bedrijven hebben de moedige stap gezet deze uitdaging aan te gaan. In exportproductiezones gelden  aantrekkelijke regelingen voor buitenlandse bedrijven. Bedrijven staan vrijwel los van enige regelgeving, betalen de overheid geen belasting en produceren vrijwel 100 procent voor de export. Het mooie is dat er in ieder geval werk is. Maar veel schiet het land verder niet op met de toegenomen bedrijvigheid. Aan de arbeidsomstandigheden in vrijhandelszones mankeert vaak van alles. Werkenden hebben geen vast contract en kunnen van de ene op de andere dag op straat staan. Bij zwangerschap raken vrouwen vaak hun baan kwijt en overuren worden vaak niet uitbetaald. Vakbondswerk in vrijhandelszones is buitengewoon moeilijk. De l’Union Syndicale des Travailleurs de la Zone Franche d’Exportation (USYNTRAZOFE) gaat nu proberen beetje bij beetje voet aan de grond te krijgen binnen de bedrijven. Motto van de oprichtingsbijeenkomst op 8 november was: Laten we ons mobiliseren voor fatsoenlijk werk (‘Pour un travail decent mobilisons nous’). De nieuwe bond heeft een aantal resoluties aangenomen en aanbevelingen geformuleerd richting de regering en de werkgevers.  De weg van vakbondswerk in exportproductiezones loopt vaak buiten de fabrieken om. De bedrijventerreinen zelf komen de vakbonden vaak niet op. Dus moeten vakbondsmensen voor aanvang van de werktijd proberen met voorlichting bewustzijn te creëren.  Binnen de exportproductiezones moet het echt vanuit de werknemers zelf komen. Zij moeten binnen bedrijven een vakbondsafdeling zien op te richten die genoeg macht krijgt om cao-onderhandelingen met de bedrijfsleiding te kunnen afdwingen.

Publicatiedatum 11 01 2010